home

OKOLJE MARIBOR

Mesečna in letna poročila

Mesečna in letna poročila o kakovosti zunanjega zraka merilne mreže Maribora in sosednjih občin (Ruše in Miklavž na Dravskem polju) pripravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Podatki so razvrščeni po onesnaževalih.

Mesečna poročila zajemajo podatke o naslednjih onesnaževalih: NO2, NOx, O3, PM10, PM2,5, PM01, BC (črni ogljik), CO, benzen in temperaturo zraka. V občini Ruše in Miklavž se merijo samo delci PM10.

Letna poročila zajemajo tudi podatke o benzo(a)pirenu in težkih kovinah ter grafično ponazoritev s primerjavo preteklih let.