home

OKOLJE MARIBOR

Okoljski dnevi

Okoljski dnevi nam dajejo priložnost, da se širša javnost seznani s tematiko, ki je vezana na ta dan. Zato naj velja poziv in spodbuda vsem subjektom (občine, društva, vzgojno-varstveni zavodi, klubi, idr.) kot tudi  posameznikom, da tekom leta po svojih močeh pripomorejo k obeležitvi katerega izmed njih.
Koledar okoljskih dni v letu 2023

31. januar

Svetovni dan boja proti kajenju

2 februar

Svetovni dan mokrišč

3. marec

Svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst

5. marec

Svetovni dan energetske učinkovitosti

21. marec

Mednarodni dan gozdov

22.marec

Svetovni dan voda

23. marec

Svetovni dan meterologije

Zadnja sobota v marcu

Ura za Zemljo

22. april

Svetovni dan Zemlje

27. april

Dan dreves

Zadnja sreda v aprilu

Mednarodni dan ozaveščanja o hrupu

Druga sobota v maju

Svetovni dan ptic selivk

15. maj

Svetovni dan podnebnih sprememb

20. maj

Svetovni dan čebel

21. maj

Evropski dan Natura 2000

22. maj

Mednarodni dan biotske raznovrstnosti

24. maj

Evropski dan parkov

Zadnji teden v maju

Teden gozdov

Maj - julij

Drava festival

5. junij

Svetovni dan okolja

Zadnja nedelja v juluji

Mednarodni dan barij

31. julij

Svetovni dan naravovarstvenih nadzornikov

Prvi vikend v septembru

Evropski noč netopirjev

16. – 22. september

Evropski teden mobilnosti

4. oktober

Svetovni dan varstva živali

Prvi vikend v oktobru

Evropski dan opazovanja ptic

Prvi ponedeljek v oktobru

Svetovni dan habitatov

11. november

Svetovni dan varčevanja z energijo

november

Evropski teden zmanjševanja odpadkov

5. december

Svetovni dan tal

18. december

Dan naravoslovcev