home

OKOLJE

Okoljski dnevi

Okoljski dnevi so priložnost, da se javnost seznani s tematiko, ki je vezana na tisti dan. Objavljamo seznam vseh dni v letu, ki so povezani z varstvom okolja in ohranjanjem narave.

 

 

2. februar

 
 

Svetovni dan mokrišč

 
 

3. marec

 
 

Svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst

 
 

5. marec

 
 

Svetovni dan varčevanja z energijo

 
 

21. marec

 
 

Mednarodni dan gozdov

 
 

22. marec

 
 

Svetovni dan voda

 
 

23. marec

 
 

Svetovni dan meteorologije

 
 

zadnja sobota v marcu

 
 

Ura za Zemljo

 
 

22. april

 
 

Svetovni dan Zemlje

 
 

27. april

 
 

Dan dreves

 
maj - julijDrava festival
drugi vikend v majuSvetovni dan ptic selivk
 

15. maj

 
 

Svetovni dan podnebnih sprememb

 
20. maj 

Svetovni dan čebel

 
 

21. maj

 
 

Evropski dan Nature 2000

 
 

22. maj

 
 

Mednarodni dan biotske raznovrstnosti

 
 

24. maj

 
 

Evropski dan parkov

 
 

zadnji teden v maju

 
 

Teden kemijske varnosti

 
 

zadnji teden v maju

 
 

Teden gozdov

 
 

5. junij

 
 

Svetovni dan okolja

 
 

17. junij

 
 

Svetovni dan boja proti širjenju puščav in degradaciji tal

 
 

zadnja nedelja v juliju

 
 

Mednarodni dan barij

 
 

31. julij

 
 

Svetovni dan naravovarstvenih nadzornikov

 
 

druga sobota v avgustu

 
 

Ogenj v Alpah

 
 

prvi vikend v septembru

 
 

Evropska noč netopirjev

 
 

16. september

 
 

Mednarodni dan zaščite ozonske plasti

 
 

16.-22. september

 
 

Evropski teden mobilnosti

 
 

16. september

 
 

Mednarodni dan zaščite ozonskega plašča

 
 

22. september

 
 

Evropski dan brez avtomobila

 
 

25. september

 
 

Dan sredozemske obale

 
 

4. oktober

 
 

Svetovni dan varstva živali

 
 

prvi vikend v oktobru

 
 

Evropski dan opazovanja ptic

 
 

prvi ponedeljek v oktobru

 
 

Svetovni dan habitatov

 
 

15. oktober

 
 

Dan reke Soče

 
 

16. oktober

 
 

Svetovni dan hrane

 
 

november

 
 

Evropski teden zmanjševanja odpadkov

 
 

5. december

 
 

Svetovni dan tal

 
 

11. december

 
 

Mednarodni dan gora

 
 

18. december

 
 

Dan naravoslovcev