home

OKOLJE MARIBOR

Okoljski dnevi

Okoljski dnevi nam dajejo priložnost, da se širša javnost seznani s tematiko, ki je vezana na ta dan. Zato naj velja poziv in spodbuda vsem subjektom (občine, društva, vzgojno-varstveni zavodi, klubi, idr.) kot tudi  posameznikom, da tekom leta po svojih močeh pripomorejo k obeležitvi katerega izmed njih.

Koledar okoljskih dni v letu 2023

 

 

31. januar

 
 

Svetovni dan boja proti kajenju

 
 

2 februar

 
 

Svetovni dan mokrišč

 
 

3. marec

 
 

Svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst

 
 

5. marec

 
 

Svetovni dan energetske učinkovitosti

 
 

21. marec

 
 

Mednarodni dan gozdov

 
 

22.marec

 
 

Svetovni dan voda

 
 

23. marec

 
 

Svetovni dan meterologije

 
 

Zadnja sobota v marcu

 
 

Ura za Zemljo

 
 

22. april

 
 

Svetovni dan Zemlje

 
 

27. april

 
 

Dan dreves

 
 

Zadnja sreda v aprilu

 
 

Mednarodni dan ozaveščanja o hrupu

 
 

Druga sobota v maju

 
 

Svetovni dan ptic selivk

 
 

15. maj

 
 

Svetovni dan podnebnih sprememb

 
 

20. maj

 
 

Svetovni dan čebel

 
 

21. maj

 
 

Evropski dan Natura 2000

 
 

22. maj

 
 

Mednarodni dan biotske raznovrstnosti

 
 

24. maj

 
 

Evropski dan parkov

 
 

Zadnji teden v maju

 
 

Teden gozdov

 
 

Maj - julij

 
 

Drava festival

 
 

5. junij

 
 

Svetovni dan okolja

 
 

Zadnja nedelja v juluji

 
 

Mednarodni dan barij

 
 

31. julij

 
 

Svetovni dan naravovarstvenih nadzornikov

 
 

Prvi vikend v septembru

 
 

Evropski noč netopirjev

 
 

16. – 22. september

 
 

Evropski teden mobilnosti

 
 

4. oktober

 
 

Svetovni dan varstva živali

 
 

Prvi vikend v oktobru

 
 

Evropski dan opazovanja ptic

 
 

Prvi ponedeljek v oktobru

 
 

Svetovni dan habitatov

 
 

11. november

 
 

Svetovni dan varčevanja z energijo

 
 

november

 
 

Evropski teden zmanjševanja odpadkov

 
 

5. december

 
 

Svetovni dan tal

 
 

18. december

 
 

Dan naravoslovcev