home

OKOLJE MARIBOR

Eden izmed projektov Skupne službe varstva okolja, Skupne občinske uprave Maribor v letu 2021 je tudi priprava razstave o Stražunu. Pobuda za razstavo se je porajala na delovnem obisku župana MOM z ekipo v MČ Tezno, spomladi 2021. Otvoritev razstave je bila načrtovana na lokaciji MČ Tezno, kasneje bi jo preselili še v MČ Pobrežje in MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci. Vendar smo zaradi zaostritve epidemioloških razmer razstavo prilagodili tako, da je pripravljena na spletu. Tako je omogočen dostop do vsebine na varen način, vpogled pa omočen tudi od doma.

Razstavo je v imenu Mestne občine Maribor, organizirala Skupna občinska uprava Maribor, Skupna služba varstva okolja ob pomoči zunanjega izvajalca Studio TSK Maribor.

Tea Drevenšek, Skupna občinska uprava Maribor, Skupna služba varstva okolja

Stražunski gozd predstavlja eno izmed največjih strnjenih gozdnih površin v mestu, del žive narave v urbanem okolju, kamor se lahko prebivalci zatečejo iz mestnega življenja. Stražunski gozd skriva v sebi veliko potencialov, ki jih v prihodnosti želimo urediti. Skupna občinska uprava Maribor, Skupna služba varstva okolja in Mestna občina Maribor s svojimi strokovnimi službami gradijo skupno vizijo o ureditvi Stražunskega gozda. Na tem območju želimo razvijati vsebine, skrbeti za ekosistem, ustrezno infrastrukturo in uspešno sodelovati z deležniki.
   

 dr. Tanja Simonič Korošak, Studio TSK Oblikovanje krajine Tanja Simonič Korošak s.p.

Zelene površine v mestu so izjemno pomembno bivalno okolje za prebivalce mesta, med njimi so tudi parkovni gozdovi. Stražunski gozd je del teh zelenih površin, je del prepoznavne podobe mesta Maribor. Ljudem omogoča sprostitev, rekreacijo in stik z naravo, gozd pa ima tudi pomembno okoljsko ter ekološko funkcijo. V anketni raziskavi, ki jo predstavljamo na razstavi, smo povprašali ljudmi o njihovem doživljanju Stražuna in njihovem pogledu na kakovosti, probleme in možne izboljšave v zvezi z gozdom. Vprašanja smo postavljali na različne načine in ob različnih priložnostih, na sprehodih in v razgovorih s sprehajalci v gozdu, na dogodku kot je ‘Vse živo v Stražunu’ in v spletnem vprašalniku.  

Klemen Risto Bizjak, Mestna občina Maribor, Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna

Zakaj je Stražunski gozd potreben večje pozornosti? Nanj gravitira skoraj četrtina prebivalcev Maribora. Stražun obiskujejo občasni in stalni obiskovalci vseh starosti, saj gozd s svojimi funkcijami služi različnim potrebam prebivalcev. Za nekatere je oaza sprostitve, rekreacije, za druge vir dohodka. Predstavlja dom različnim živalskim in rastlinskim vrstam. Kot urbani gozd je neprecenljiv, predvsem v luči podnebnih sprememb, saj se takšnega gozdnega ekosistema ne da “zgraditi” v nekaj letih, temveč bi za vzpostavitev potrebovali desetletja, če ne stoletje. Tega časa pa danes nimamo, saj podnebne spremembe in upadanje biotske pestrosti  zahtevajo ukrepe danes. Med te spadajo tudi ozelenjevanje mest in ohranjanje in skrb za obstoječe kvalitetne zelene površine kot je Stražun, v sodelovanju z meščani in različnimi strokami.

 

S pripravo razstave smo želeli nagovoriti uporabnike območja Stražunskega gozda o vplivu gozdnega prostora na ljudi in mesto, živali in rastline, možnih rešitvah in problemih tega območja. Razstava sledi vsebinskim sklopom: Pomen gozda za ljudi in mesto; Prebivalci gozda; Gozdni bonton; Predstavitev analize rezultatov vprašalnika; Prihodnost Stražunskega gozda in nadaljnje opravljanje na tem območju. Spletno razstavo si lahko ogledate na zgornjem desnem spustnem seznamu in je predstavljena na plakatih. Prvi vtis o razstavi pa je dostopen tukaj.

V okviru razstave smo izvedli več aktivnosti s katerimi smo pridobili ključne podatke za pripravo razstave in nadaljnje upravljanje na območju Stražunskega gozda. Tako smo izdelali anketni vprašalnik s katerim smo preveril zahteve različnih uporabnikov na območju Stražunskega gozda in ugotovil dejanske potrebe ter po kakšnih vsebinah je največ zanimanja.

Pri pripravi likovne razstave so sodelovali vrtci, ki so blizu gozda in gozd uporabljajo tudi kot učno, sprostitveno in rekreacijsko okolje. Ti so pripravili risbice o tem, kaj jim je v Stražunskem gozdu najbolj všeč. Vabljeni k ogledu spletne razstave izdelkov vrtca Pobrežje in vrtca Tezno.

 

 

 Dosedanje delo Skupne občinske uprave Maribor, Skupne službe varstva okolja na območju Stražuna  je dostopno tukaj.