home

OKOLJE MARIBOR

PAVLOVNIJA
Pavlovnija (Paulownia tomentosa)izhaja iz Kitajske in je tudi pri nas dokaj pogosto okrasno drevo, predvsem v mestih. V Evropo so jo prinesli Nizozemci v 30. letih 19. stoletja. Drevo so poimenovali po Ani Pavlovi, ženi nizozemskega kralja Wilhelma II. in hčerki ruskega carja Pavla I.
Vrsta je poznana tudi po imenu princesino drevo. Nekoč je bil namreč običaj, da so jo
zasadili ob rojstvu deklice, ob poroki pa so iz njenega lesa izdelali skrinjoza doto. Več>>

OCTOVEC
Octovec (Rhus typhina)je manjše drevo ali grm, ki izvira iz vzhodnega delaSeverne Amerike. Pri nas je pogosto okrasno drevo.
Slovensko ime octovec izvira iz stare besede za kis
ocet. Iz plodov octovca so nekoč severnoameriškadomorodna plemena pripravljala posebnopijačo, podobno limonadi. Več>>

VELIKI PAJESEN
Veliki pajesen (Ailanthus altissima) izvira iz vzhodne Azije. Pri nas uporabljamo tudi imevisokipajesen, po svetu pa je drevo poznano kot "nebeško" (ang. tree of heaven). Drevo namreč v prvih nekaj letih zelo hitro zraste v višino. Več>>

ROBINIJA
Robiniia (Robinia pseudoacacia)je bolj poznana po napačnem imenu akacija. V latinskem imenu pseudoacaciase skriva pomen -neprava akacija.Malokdo ve, da je to vrsta, ki ni domorodna, pač pa izhaja iz vzhodnega dela Severne Amerike. V Evropo jo je v začetku 17. stoletja prinesel g. Robin, francoski botanik. Po njem je tudi dobila ime.
Robinija je danes ena najbolj razširjenih tujerodnih vrst pri nas. Več>>

AMERIŠKA KATALPA ali NAVADNI CIGAROVEC
Ameriška katalpa (Catalpa bignonioides) ali navadni cigarovec je drevesna vrsta, ki izhaja z JV dela Severne Amerike. Od sredine 18. stoletja je tudi v Evropi pogosto okrasno drevo, sajeno po mestih in vrtovih. Ime cigarovec izhaja iz oblike plodov – z drevesa namreč visijo tanki in podolgovati »stroki« ali »cigare«. Več>>

TRNATA GLEDIČEVKA ali GLEDIČIJA
Trnata gledičevka (Gleditsia triacanthos)ali gledičijaje okrasna drevesna vrsta, ki so jo k nam prinesli v 17. stoletju iz Severne Amerike. Najboljširazpoznavni znak so njeni veliki trni, po katerih je vrsta tudi dobila ime. Več>>

AMERIŠKI JAVOR ali NEGUNDOVEC
Ameriški javor ali negundovec (Acer negundo) ni naša domorodna drevesna vrsta. Iz Severne Amerike so ga v različne evropske dežele namenoma prinesli zaradi urejanja vrtov in krajine. Negundovec so cenili zaradi njegove okrasne vloge, pa tudi medonosnosti. V Evropi ga štejemo med invazivne tujerodne drevesne vrste. Več>>

RDEČI HRAST
Rdeči hrast (Quercus rubraL.) je tujerodna drevesna vrsta, ki izvira iz vzhodnega dela Severne Amerike, v Evropi pa so jo prvič dokumentirali leta 1691 v Švici. V Sloveniji je prvi uradni podatek o pojavljanju znan iz leta 1964.Jeseni se listi obarvajo rdeče do oranžno rjavo -od tod tudi izvira njegovo ime. Več>>

PAPIRJEVKA
Papirjevka (Broussonetia papyrifera) je nižje okrasno drevo, ki pogosto zraste le kot grm. Izvira iz vzhodne Azije.Na Kitajskemso že pred več kot 2000 leti iz notranjih plasti skorje kot prvi izdelovali papir, zato so jo tako tudipoimenovali. V Evropo so jo prinesli kot okrasno drevookoli leta 1750.Pri nas je manj poznana vrsta. Več>>