home

OKOLJE MARIBOR

Energetski nasveti za občane

 

Spoštovani občani,

soočamo se z energetsko krizo, ki bo marsikatero gospodinjstvo prisilila v zamenjavo sistema ogrevanja. Ker bi želeli, da je vaša odločitev glede načina ogrevanja čim bolj ekonomična in učinkovita ter hkrati varna za vaše zdravje in zunanji zrak, podajamo nekoliko najbolj pomembnih dejstev in kontaktov svetovalcev, ki vam lahko pri tem pomagajo.

1.    Pred zamenjavo se posvetujmo z dimnikarsko službo glede peči ali energenta, saj je mogoče, da se dimniške požare, uhajanje dimnih plinov, zastrupitve in preveliko porabo goriva prepreči, če upoštevamo določene ukrepe:

  • Vgraditev učinkovitih kurilnih naprav s predpisanimi mejnimi vrednostmi emisij,
  • Strokovna vgradnja,
  • Obvezen prvi pregled naprave in dimniških naprav in redni pregledi,
  • Ustrezno kurivo in način kurjenja,
  • Redno čiščenje in vzdrževanje kurilnih naprav,
  • Še posebej smo za varnost dolžni poskrbeti v večstanovanjskih zgradbah.

V vsakem primeru se posvetujte z izbrano dimnikarsko službo glede ustreznosti in vgradnje ter delovanja in vzdrževanja kurilne naprave.

Na spletni strani Ministrstva za okolje lahko najdete vse o izvajanju dimnikarskih storitev, prvih in rednih pregledih, čiščenju, emisijah, cenah, cenah dimnikarskih storitev, nepravilnem kurjenju, predpisih in podatke o dimnikarskih družbah z dovoljenjem in dimnikarjih z licenco. Informacije najdete na spletni povezavi TUKAJ.

Ministrstvo za okolje in prostorhttps://www.gov.si/teme/dimnikarske-storitve/

2.    V kolikor potrebujete brezplačno strokovno pomoč na področju učinkovite rabe energije in načina pridobitve subvencij EKO sklada, so vam na voljo svetovalci pisarne ENSVET. Z brezplačnimi nasveti in razgovori pomagajo pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov v stanovanjskih stavbah. Svetovanje povečuje energetsko ozaveščenost občanov, povečuje prihranke energije in zmanjšuje emisije toplogrednih plinov in s tem olajšuje uresničevanje nekaterih ukrepov in programov energetske politike.

Lahko pa se obrnete tudi na občinsko svetovalno pisarno v okviru Energetsko podnebne agencije za Podravje (ENERGAP), kjer boste prav tako lahko pridobili številne informacije o varčevanju in prilagajanju na podnebne razmere, prehodu v samooskrbo in postavitvi sončne elektrarne, rabi obnovljivih virov energije, energetsko varčni gradnji ali obnovi stanovanjskih objektov, obnovi ogrevalnih sistemov, možnostih sofinanciranja in pridobitve kreditov za izvajanje ukrepov na področju OVE in URE, investicijah v ogrevalne sisteme, vgradnjah oziroma o menjavi stavbnega pohištva, vgradnjah kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso, vgradnjah solarnih ogrevanih sistemih, nakupih varčne bele tehnike itd.

SlužbaNaslovTelefone- mail
ENSVETTkalski prehod 4, Maribor

02 23 42 363

070 574 630

mark.berzan@ensvet.si

ales.glavnik@ensvet.si
ENERGAPSmetanova ulica 31, Maribor02 234 2360info@energap.si

3.    Onesnaževanje okolja zaradi nepravilnega kurjenja postaja vedno večja težava. Dogaja se, da v neposredni bližini opažamo nesprejemljiv dim, saje, oster vonj, neustrezen kurilni material, celo odpadke, ki nazadnje končajo v pečeh občanov. Občani pogosto kontaktirajo občino ali Skupno službo varstva okolja, ki pa nista pristojen organ za ukrepanje.

V primeru, da opažate neustrezno ravnanje pri kurjenju, lahko podate prijavo naInšpektorat za okolje in energijo. Prijava je lahko tudi anonimna, zato ni razloga, da bi se komu zamerili. Inšpektorat bo preveril stanje na terenu in ukrepal v skladu s svojimi pristojnostmi.

SlužbaNaslovTelefone- mail
INŠPEKTORAT ZA OKOLJE IN ENERGIJOPartizanska cesta 47, Maribor08 181 45 40oe-mb.irsoe@gov.si 

Kljub energetski krizi se zavedajmo, da imamo okolje in zdravje samo eno. Ravnajmo odgovorno do sebe in do drugih, poskrbimo za varnost ter ohranjajmo kakovost zraka tudi v kurilni sezoni.