home

OKOLJE MARIBOR

Selitve dvoživk

V začetku pomladi, ko nastopijo višje temperature in se zemlja dovolj ogreje, se začne obdobje spomladanske selitve od prezimovališč na kopnem (npr. v gozdu) do vodne površine, kjer se dvoživke razmnožujejo in odložijo skupek jajc, imenovan mrest. Žal jim pot pogosto prekrižajo ceste, zaradi česar na takšnih točkah prihaja do množičnih povozov. Ena izmed teh točk se nahaja pri Treh ribnikih v Mariboru.
Prav vse v Sloveniji živeče dvoživke so uvrščene na rdeči seznam in so zavarovane. Dvoživke so bioindikatorji – pokazatelji stanja okolja. 
V sodelovanju s člani Društva študentov naravoslovja in ob strokovni podpori mariborskega Zavoda RS za varstvo narave vsako pomlad izvedemo akcijo, v kateri prenašamo dvoživke čez cesto. V ta namen uporabimo posebno varovalno ograjo, ki ob kritičnih predelih ob cesti preprečuje dvoživkam, da bi skočile na cesto in tako prepreči množične povoze dvoživk.
Komunalno podjetje Nigrad predhodno očisti dva podhoda pod cesto, ki sta bila vzpostavljena prav za varno prehajanje dvoživk pod cesto. V sodelovanju z Uradom za komunalo, promet in prostor MOM se ta odsek ceste še posebej označi in opozarja na previdnost.