home

OKOLJE MARIBOR

Biotska raznovrstnost

Biotska raznovrstnost ali biodiverziteta pomeni raznolikost živih organizmov in zajema vse oblike življenja na Zemlji. Zanjo skrbimo z različnimi aktivnostmi: prenašamo dvoživke čez cesto, s poznejšo košnjo zelenih površin pomagamo čebelam in drugim opraševalcem, informiramo javnost glede ne-hranjenja prostoživečih živali itd.
Kratek opis prostoživečih živali, ki živijo na območju občine – bobra, kačjih pastirjev, netopirjev in drugih - je na povezavi.