home

OKOLJE MARIBOR

Površine za čebele in druge opraševalce

Slovenijo so v zadnjih letih prizadele pomladanske pozebe, ki so povzročile škodo na sadnem drevju. Po pozebah so tako glavni vir hrane za opraševalce postale cvetlice na travnikih, javnih površinah in tudi zelenicah okrog hiš. 
Za pomoč opraševalcem lahko veliko storimo sami:
•    Namesto v jeseni, očistite vrt spomladi, ko dnevne temperature dosežejo 10°C. Številni opraševalci, kot so čebele in metulji, prezimijo v odmrlem rastlinskem materialu.
•    Počakajte s  košnjo zelenic, predvsem tistih na javnih površinah, od katerih ni odvisna krma živali. Del zelenice, po katerem ne hodite, lahko pustite, da cveti in bo tako hrana za čebele.
•    Najprimernejši čas za košnjo je večer, ko se opraševalci že napasejo in ni nevarnosti, da jih pokosite.
•    Priporočljiva višina kosilnice je 8 cm, da v trati ostanejo nižje cvetice.
•    Kadar škropite drevje, uporabljate čebelam neškodljive pesticide in škropite v brezvetrnem vremenu zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko se čebele umaknejo v panje.
•    Pomagajte jim prezimiti tako, da postavite hotel za čebele samotarke in druge opraševalce, ki ga napolnite z naluknjanimi debli, posušenim bambusom, storži in suhim listjem.
V  letu 2022 smo prvič ob pomoči Hortikulturnega društva Maribor, Javnega podjetje Snaga in z donacijo Semenarne Ljubljana izvedli projekt zagotavljanja površin za pašo opraševalcev na javnih občinskih zelenih površinah in na zunanjih površinah 14 osnovnih šol, 4 vrtcev s skupno 19 enotami, ob Muzeju NO in MKC Maribor v skupni površini približno 9.000 kvadratnih metrov. Na teh lokacijah smo namestili informativne table (približno 60), ki so mimoidoče obveščale o razlogu za kasnejšo košnjo trave. H takšnemu ravnanju smo pozvali tudi vse občane.

Projekt se uspešno nadaljuje tudi v letu 2023. Lanskim lokacijam zelenih površin je občina dodala 11 novih v skupni površini cca 23.000 m2, in ker Skupna služba varstva okolja deluje na območju večih občin (ustanoviteljic službe), smo tudi te spodbudili k sodelovanju. Z veseljem so se akciji pridružile občine: Duplek, Hoče-Slivnica, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Drav. Polju, Rače-Fram, Ruše, Sv. Jurij v Slov. goricah. Tudi v njihovem okolju so letos spomladi izbrali kar nekaj površin in jih označili za kasnejšo košnjo.
Sicer je letošnji osrednji dogodek v Mariboru, namenjen opraševalcem in hkrati obeležitvi Svetovnega dneva Zemlje, potekal 25. aprila in sicer na javni zelenici na Trgu Dušana Kvedra. Dogodek je združeval simbolično postavitev informativne tablice za kasnejšo košnjo in pašo opraševalcev, hkrati pa postavitev hotela za žuželke, ki so ga učenci OŠ Tabor I Maribor, pod mentorstvom Zveze prijateljev mladine Maribor, letos izdelali v okviru EKO-dneva. Pri izvedbi akcije so operativno sodelovali tudi operativni sodelavci iz javnega podjetja Nigrad, ki sicer skrbi za vzdrževanje javnih zelenih površin v mestu.