home

OKOLJE MARIBOR

 »Ko se narava prebudi, naj okrog nas zacveti in zabrenči«.

Lokalne skupnosti si skozi svoje redne dejavnosti in v okviru posameznih investicijskih projektov prav tako prizadevajo za širjenje zelene infrastrukture ter zasaditvijo medovitih rastlin, hkrati pa posebno pozornost namenjajo ohranjanju zavarovanih območij narave. V Skupni službi varstva okolja Skupne občinske uprave Maribor smo že v letu 2022 začeli s projektom zagotavljanja površin za pašo opraševalcev na občinskih javnih zelenih površinah. Poleg Mestne občine Maribor so se letos spomladi akciji pridružile še druge občine, ustanoviteljice Skupne službe varstva okolja (Duplek, Hoče-Slivnica, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Rače-Fram, Ruše in Sv. Jurij) . V svojem okolju so tako izbrale primerne lokacije (občinske zelene površine, zelenice ob vrtcih ali šolah, ipd.) in postavile enotne info-tablice, ki bodo obveščale sprehajalce o nameri.
Vabimo tudi občane, da se pridružijo akciji kasnejše košnje, kjer je to mogoče. Na info.okolje@maribor.si  bomo veseli kakšne fotografije.  Utrinke cvetočih zelenic, mejic, travnikov bomo objavili na naši spletni strani.

Aktivnosti v drugih občinah ustanoviteljicah

OBČINA DUPLEK
V občini Duplek imajo učni čebelnjak, za katerega skrbijo učenci čebelarskega krožka OŠ Korena pod okriljem Čebelarskega društva Pobrežje – Duplek. Več o čebelnjaku je na tej povezavi.

OBČINA HOČE-SLIVNICA
V občini Hoče-Slivnica deluje Čebelarsko društvo Janka Pislaka in ČD Alojza Greifa, ki obstaja že 110 let.

OBČINA LENART
O čebelarjenju lahko v Slovenskih goricah izveste več pri Vogrinčičevih v Pernici.

OBČINA LOVRENC NA POHORJU
Okolica Lovrenca je s svojimi gozdnimi obronki idealna za čebelarjenje, zato so domačini že stoletja predani delu s čebelami. V preteklosti skoraj ni bilo kmetije, kjer ne bi bilo vsaj nekaj čebeljih panjev. Domači čebelarji se ponašajo s Čebelarskim društvom Lovrenc na Pohorju, ki deluje že od leta 1921. Več o čebelarjenju v občini lahko najdete tukaj.

OBČINA RAČE – FRAM
Vsako leto v sklopu praznika Občine Rače - Fram poteka Dan odprtih vrat Čebelarskega društva Rače. V sklopu tradicionalnega slovenskega zajtrka člani ČD obiščejo osnovne šole Rače, Fram in Starše ter predstavijo svoje delo in pomen čebelic za življenje. V letu 2022 so v Čebelarskem društvu Rače postavili učni čebelnjak. V sklopu akcije »Posadimo medovite rastline« so v tem letu dva krat sadili medovita drevesa in rastline. S pričetkom novega šolskega leta je v ČD pričel delovati Čebelarski krožek za osnovnošolce.

OBČINA RUŠE
Iz centra Ruš pelje krožna čebelarska pot mimo Letnega gledališča Ruše.

OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH
Tamkajšnje lokalno Čebelarsko društvo vsako leto pripravi Dan odprtih vrat čebelnjaka. Tudi letos so se zelo potrudili z vrsto dogodkov tako za odrasle kot za otroke iz lokalne OŠ in vrtca. Pripravili so ogled čebelnjaka ter poskrbeli za ozaveščanje o življenju in pomenu čebel. Pred čebelnjakom so poskrbeli za zasaditev nove gredice s cvetočimi rastlinami, ob poti pa so posadili sivko. Okolico čebelnjaka obdajajo še sadnja drevesa, zelenica pa bo prav tako počakala na kasnejšo košnjo.

 

Informativna tablica v središču Lenarta
Občina Hoče-Slivnica
Kasnejša košnja pred javnim zavodom MKC, Mestna občina Maribor
Kasnejša košnja pred občino Sveti Jurij v Slovenskih Goricah
Občina Miklavž na Dravskem polju