home

OKOLJE MARIBOR

Pilotna okoljska cona

Z uvedbo pilotne okoljske cone v Mariboru želimo zmanjšati emisije PM10, dušikovih oksidov in prizemnega ozonaiz cestnega prometa ter spremeniti stare potovalne navade ljudi, ki se v mestno središče še vedno najraje pripeljejo z osebnimi vozili. 

Kaj je pilotna okoljska cona (POC)?
V POC se izvajajo ukrepi za zmanjšanje negativnih vplivov prometa na kakovost zraka v mestu, zlasti na koncentracije delcePM10, dušikovih oksidov in prizemnega ozona, ki med prisotnimi onesnaževali najbolj ogrožajo zdravje prebivalcev. V POC je spremenjen prometni režim in omejen vstop z vozili, ki niso razvrščena v ustrezen emisijski razred Euro.

Kje je POC v Mestni občini Maribor? 
POC obsega del mestnega središča na levem bregu reke Drave.

Kdaj je vzpostavljena POC?
POC je vzpostavljena v času kurilne sezone, ko je kakovost zraka najslabša, to je od 1.10.2012 do 30.4.2013, vendar le ob delavnikih, od ponedeljka do petka.

Kakšne omejitve veljajo v POC? 
Med delavnikom je prepovedan vstop v POC z osebnimi avtomobili kategorij Euro 0 in Euro 1, lahkimi tovornimi vozili (do 3,5 t) kategorij Euro 0 in Euro 1 ter težkimi tovornimi vozili (nad 3,5 t) kategorij Euro 0 in Euro I. Med njimi so določene tudi izjeme.

Kako je urejena dostava blaga v POC?
Da pilotna okoljska cona v testni fazi ne bi ogrozila splošne dostopnosti in gospodarske aktivnosti mesta, lahko ne glede na emisijski standard v okoljsko cono prosto vstopajo dostavna in tovorna vozila do 3,5 t med 5. in 9. uro ter med 20. in 22. uro. 

Kje, kdaj in kako lahko pridobim dovolilnico ter kakšna je njena cena?
Stanovalci znotraj cone lahko za neovirano vožnjo z vozili kategorij Euro 0 in Euro 1 pridobijo brezplačne dovolilnice, ki jih izdaja Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave. Vloge lahko od 10.12.2012 naprej naslovijo na Mestno občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor ali jih oddajo v vložišče (soba 14) v času uradnih ur:

  • v ponedeljek, torek, četrtek od 8.00 ure do 15.00 ure,
  • v sredo od 8.00 ure do 17.00 ure,
  • v petek od 8.00 ure do 13.00 ure. 

Potrebna dokumentacija: vloga, fotokopija prometnega dovoljenja vozila in osebnega dokumenta lastnika. Cena: 0 EUR

Katera vozila so izjema in lahko vstopajo v POC?

  • Osebna vozila občanov s stalnim prebivališčem na območju POC z dovolilnico, 
  • avtobusi, 
  • vozila za prevoz nemočnih oseb,
  • intervencijska vozila (policijska, gasilska, reševalna ipd.), 
  • vozila, ki spadajo v kategorijo starodobnikov (oldtimerjev),
  • delovna vozila in specialna vozila (npr. za odpadke, čiščenje, popravila, snemanje ipd),
  • vozila za posebne storitve (npr. prevoz starejših občanov, dostavo  hrane otrokom in nemočnim osebam, pogrebe ipd.).

Kako se nadzira prometna ureditev v POC in kakšne so kazni?
Izreče se lahko kazen zaradi neupoštevanja prometnega znaka prepovedana vožnja. Voznik, ki ne bo upošteval prometne signalizacije, bo kaznovan v skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa.

Kje dobim dodatne informacije?
okoljska.cona@maribor.si