home

OKOLJE

PMinter

V okviru Operativnega programa Slovenija - Avstrija 2007-2013 je potekal projekt »Medregijski vpliv ukrepov za varstvo zunanjega zraka pred onesnaževanjem z delci iz cestnega prometa in malih kurišč v slovensko – avstrijskem obmejnem prostoru« z akronimom PMinter.

Cilj projekta je bil poiskati rešitve za izboljšanje kakovosti zraka v Mariboru – severovzhodni Sloveniji, v Celovcu – spodnji avstrijski Koroški, na spodnjem avstrijskem Štajerskem ter zmanjšati tveganje prebivalstva zaradi izpostavljenosti onesnaženemu zraku.

Trajanje projekta:
01.07.2010 – 31.12.2013

Partnerji projekta:
Vodilni partner:  Deželno glavno mesto Celovec ob Vrbskem jezeru (Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee)

1. Mestna občina Maribor

2. Dežela Koroška (Land Kärnten)

3. Tehnična Univerza v Gradcu (Technische Universität Graz)

4. Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

5. Dežela Štajerska (Land Steiermark)

6. Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo

Celotni stroški:
ca. 2,5 mio. evrov – od tega:

85% sredstev Evropske skupnosti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), 10% sredstev zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo kot nacionalno javno sofinanciranje, 5% lastnih sredstev. 

Vrsta projekta:
neinvesticijski