home

OKOLJE MARIBOR

PMinter

V okviru Operativnega programa Slovenija - Avstrija 2007-2013 je potekal projekt »Medregijski vpliv ukrepov za varstvo zunanjega zraka pred onesnaževanjem z delci iz cestnega prometa in malih kurišč v slovensko – avstrijskem obmejnem prostoru« z akronimom PMinter. Cilj projekta je bil poiskati rešitve za izboljšanje kakovosti zraka v Mariboru – severovzhodni Sloveniji, v Celovcu – spodnji avstrijski Koroški, na spodnjem avstrijskem Štajerskem ter zmanjšati tveganje prebivalstva zaradi izpostavljenosti onesnaženemu zraku. Trajanje projekta:
01.07.2010 – 31.12.2013 Partnerji projekta:
Vodilni partner:  Deželno glavno mesto Celovec ob Vrbskem jezeru (Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee) 1. Mestna občina Maribor 2. Dežela Koroška (Land Kärnten) 3. Tehnična Univerza v Gradcu (Technische Universität Graz) 4. Zavod za zdravstveno varstvo Maribor 5. Dežela Štajerska (Land Steiermark) 6. Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo Celotni stroški:
ca. 2,5 mio. evrov – od tega: 85% sredstev Evropske skupnosti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), 10% sredstev zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo kot nacionalno javno sofinanciranje, 5% lastnih sredstev.  Vrsta projekta:
neinvesticijski