home

OKOLJE MARIBOR

Pitna voda

Komisija za pitno vodo

Komisija je bila ustanovljena leta 1996 z namenom aktivno in strokovno sodelovati ter usmerjati v primeru pojava različnih problemov glede podzemne vode in s tem pitne vode, kot so potencialna ogroženost podzemnih voda ter trend slabšanja kvalitete in količine podzemnih voda. Komisija je bila ustanovljena z namenom, da se na strokovni ravni dogovori o ukrepih v primeru prekoračitve koncentracij posameznih onesnaževal. Komisija spremlja delo na področju raziskav podzemnih voda in na področju izvajanja imisijskega monitoringa tal, podzemnih in površinskih voda, ki se izvajajo v Mestni občini Maribor in Mariborskem vodovodu. Komisija spremlja in se aktivno udeležuje pri kreiranju dolgoročne strategije varovanja podzemnih voda in oskrbe s pitno vodo.