home

OKOLJE MARIBOR

(GEO)PESTER OKTOBER


ponedeljek, 02. 10. 2023 | Okolje

Oktober je mesec, v katerem obeležujemo več pomembnih dni v povezavi z življenjem na našem planetu. Izkoristimo lahko priložnost, da pobliže spoznamo naravo, okolje in prostor, ki nas obdajajo. Cel mesec se bodo namreč odvijali dogodki za splošno in strokovno javnost. V času podnebnih sprememb in vse pogostejših ujm moramo skupaj stremeti k trajnostni družbi.

Dnevi za opazovanje ptic

Prvi vikend v oktobru (30. 9. - 1. 10. 2023) je vsako leto posvečen opazovanju ptic. To je obdobje v letu, ko potekajo množične selitve s hladnejšega severa na toplejši jug, kjer je pticam na voljo več hrane. Številne imajo postanke pri nas, zato je to pravi čas za opazovanje. 
Odpravite se lahko na primer v krajinski park Rački ribniki – Požeg, na jezero Komarnik, do ribnikov v Miklavžu ali na Mariborski otok.
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) organizira več izletov, med drugim v Ormoške lagune in ob Muro.
Bodimo tihi in pozorni opazovalci in poslušalci. Ptic ne hranimo z ostanki človeške hrane.

Dan varstva živali

Svetovni dan varstva živali že več kot 90 let obeležujemo 4. oktobra. Namenjen je informiranju o pomembnosti spoštljivega odnosa do živali in pozivu k izboljšanju življenjskih razmer za vse živali na planetu. V Sloveniji živi okrog 22 000 živalskih vrst, od teh je zavarovanih 389 vrst, 34 redov in 17 rodov, in sicer z namenom, da preprečimo njihovo izumrtje. Med najbolj ogrožene vrste spadajo dvoživke in plazilci.
Ne odlagajmo odpadkov v naravo in ne vnašajmo akvarijskih vrst. Rekreirajmo se na tak način, da narave ne uničujemo.

Dan geopestrosti 

Lani smo praznovali prvi mednarodni dan geopestrosti, ki ga je za 6. oktober razglasil UNESCO. Geopestrost ali geodiverziteta je pestrost nežive narave. Opazujemo jo lahko na vsakem koraku. Varujemo pa jo kot geološko, geomorfološko in hidrološko naravno dediščino.
Da bi jo pobliže spoznali, ni treba daleč - odpravite se lahko v krajinski park Kamenščak - Hrastovec, do slapov Veliki in Mali Šumik ter Skalca (imenovan tudi Framski slap) in Lovrenška jezera na Pohorju, na Pekrsko gorco ali Hudičeve skale

Zavod RS za varstvo narave je pripravil koledar dogodkov, ki se ob tej priložnosti odvijajo na različnih koncih Slovenije.
Z razumevanjem bolj ali manj dinamičnih zemeljskih procesov in prilagoditvijo prostorskih planov lahko omilimo ali celo preprečimo škodo v primeru ujm.

Mesec prostora

Letošnji Mesec prostora je že 10. zapored, tokrat s sloganom »Pametno v prostoru«. Začel se bo 2. oktobra s praznovanjem Svetovnega dne habitata in zaključil 31. oktobra s praznovanjem Svetovnega dne mest.
Habitat pomeni življenjski prostor. Za večino ljudi so to mesta in naselja, v katerih bo kakovost življenja v prihodnje odvisna predvsem od vlaganja v trajnostne ukrepe že danes.
Dogodki v času meseca prostora so zbrani na spletni strani Ministrstva za naravne vire in prostor. Spodbujamo pa, da o problematiki razmišljajo tudi najmlajši in se udeležijo natečaja.

Mesec požarne varnosti

Tema letošnjega oktobra pa je tudi požar v naravi. Že majhen izvor toplote (npr. ogenj, iskrenje, vroč katalizator vozila) lahko v naravi hitro zaneti požar velikih razsežnosti. Posledično so ogrožena vsa živa bitja in nepremičnine v okolici. 
Več o tem, kako lahko sami preprečimo nastanek požara, je v brošuri Zavoda za gozdove Slovenije.

Ptice ob Dravi (Fotografija: Živa Bobič Červek)