home

OKOLJE MARIBOR

Mariborski otok

Narava Mariborskega otoka je varovana po lokalnem in številnih državnih predpisih, kopališče na otoku pa je bilo razglašeno za kulturni spomenik.
Mariborski otok je edinstven, ker:

  • je naravni otok na reki Dravi, največji rečni otok v Sloveniji in edini otok, ki ni tipično prodnat.
  • seznam rastlin, ki so jih našli na otoku, obsega več kot 330 vrst in predstavlja več kot 10 % vseh slovenskih rastlinskih vrst. Med njimi so tudi nekatere zavarovane vrste. Na otoku se mešata subpanonska in alpska vegetacija.
  • je bilo na otoku popisanih okoli 70 vrst ptic, od katerih jih približno polovica na otoku tudi gnezdi.
  • ima velik pomen za oskrbo s pitno vodo. Na otoku načrpana voda služi za bogatenje podzemne vode na Vrbanskem platoju, ki je najpomembnejši vodni vir, saj s pitno vodo oskrbuje okoli 200.000 prebivalcev SV Slovenije.

Po obodu otoka je speljana naravoslovna pot.