home

OKOLJE MARIBOR

Monitoring stanja tal

Program preiskav vključuje parametre pedološke analize ter analize vrednosti hranil in pesticidov. Pridobljeni podatki služijo za ugotavljanje:

  • fizikalno mehanskih lastnosti tal na posameznih lokacijah,
  • založenosti z ostalimi osnovnimi rastlinskimi hranili,
  • količin in gibanja mineralnega dušika v tleh, kjer je posejana koruza,
  • količin in gibanja ostankov aktivnih snovi po uporabi pesticidov ter
  • za izvedbo modeliranja transporta dušika skozi nezasičeno območje vodonosnika.