home

OKOLJE MARIBOR

Tehnike ocenjevanja kakovosti tal v urbanih naseljih mestnih regij

V letu 2004 smo pričeli izvajati projekt Tehnike ocenjevanja kakovosti tal v urbanih naseljih mestnih regij – implementacija planerskega postopka. Vodilni partner projekta je bila Občina München, Nemčija. V projektu so sodelovali še mesto Reutlingen, Nemčija, Univerza Hohenheim, Nemčija, Provinca Bolzano, Italija, Univerza Torino, Italija, mesto Zürich, Švica, mesto Linz, Avstrija, Univerza Innsbruck, Avstrija. Projekt se je zaključili avgusta 2006. Celotna vrednost projekta je znašala 2 mio. €. Rezultat projekta je bil izdelan postopek za ocenjevanje kakovosti tal, ki ga je mogoče uporabiti pri postopkih načrtovanja v občinah na območju Alp. V Mariboru smo v okviru projekta izdelali primer testa na območju EUROPAN. Za ocenjevanje kvalitete tal smo uporabili rezultate nacionalnega monitoringa tal v obliki pedoloških kart. Rezultati ocenjevanja izbranega območja so pokazali, da imajo tla nizko vsebnost humusa in visoko vsebnost mulja v vseh globinah. Glede na dejstva se lahko tla uporabljajo za stanovanjske površine z vmesnimi zelenimi površinami.

Rezultati projekta bodo služili tudi kot strokovna podlaga za pripravo evropske zakonodaje s tega področja.