home

OKOLJE MARIBOR

Skupen model upravljanja zavarovanih območij Kamenjak Pohorje (KaPo)

V letu 2006 smo v sodelovanju z vodilnim partnerjem Občino Ruše in ostalimi partnerji Občino Hoče-Slivnica, Občino Rače-Fram in občinama Medulin in Pula iz Hrvaške pripravili skupen projekt z naslovom Skupen model upravljanja zavarovanih območij Kamenjak Pohorje (KaPo), ki je sofinanciran iz sklada INTERREG IIIA. Projekt se je zaključil marca 2008.  

Na zavarovanih območjih se srečujemo s pomanjkanjem znanja upravljanja ter nizko stopnjo ozaveščenosti lokalnega prebivalstva in obiskovalcev o pomenu in posledicah zavarovanja območja. Projekt je temeljil na prenosu dobrih praks, skupnih modelov upravljanja in intenzivnem vzajemnem sodelovanju vseh partnerjev na projektu. 

Cilj projekta je bil aktivno delovanje na področju trajnostnega upravljanju zavarovanih območij Kamenjak in medulinski arhipelag ter trajnostnega upravljanja obiskovalcev Pohorja. Poleg tega je projekt prispeval k aktivnejšem delovanju lokalnih inštitucij pri upravljanju območij, in sicer preko spodbujanja trajnostno naravnanega razvoja (na primer turistična ponudba). Zato je bilo potrebno zagotoviti primerno infrastrukturo (vstopna točka) in organizirati izobraževalne dejavnosti za dvig ozaveščenosti vseh ciljnih skupin (lokalno prebivalstvo in inštitucije, šolarji, dijaki, študenti, obiskovalci). Vse to pa bo seveda pripomoglo k ohranjanju narave na omenjenih območjih.

Mestna občina Maribor je v okviru projekta pripravila dve zloženki in dve brošuri ter deset delavnic za različne ciljne skupine.