home

OKOLJE MARIBOR

Rezultati projekta ALPTREES


sreda, 14. 09. 2022 | Okolje

Transnacionalno sodelovanje za trajnostno upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami v urbanih, primestnih in gozdnih ekosistemih na območju Alp.

Ob zaključku projekta Transnacionalno sodelovanje za trajnostno upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami v urbanih, primestnih in gozdnih ekosistemih na območju Alp oz. ALPTREES, ki ga je Mestna občina Maribor kot ena od partneric izvajala v okviru programa INTERREG Območje Alp, smo pripravili nabor za širšo javnost zanimivih rezultatov:

Strokovne vsebine so dostopne na ALPTREES strani.
Vsi rezultati projekta so predstavljeni na spletni strani Alpine Space. Nekatere vsebine so prevedene v slovenščino, ostale so v angleškem jeziku.