home

OKOLJE MARIBOR

Ukrepanje ob povišanih vrednostih onesnaževal

Zrak se onesnažuje iz različnih virov, antropogenih in naravnega izvora:

  • zgorevanje fosilnih goriv pri proizvodnji elektrike, v prometu, industriji in gospodinjstvih;
  • industrijski procesi in uporaba topil, na primer v kemični in nekovinski industriji;
  • kmetijstvo;
  • ravnanje z odpadki;
  • primeri naravnih virov emisij so izbruhi vulkanov, prah, ki ga prinese veter, razpršena morska sol in emisije hlapnih organskih spojin iz rastlin.

(vir: EEA)

Nacionalni laboratorij za javno zdravje, okolje in hrano je pripravil navodila oziroma priporočila, kako naj ravnajo občani ob povečanih koncentracijah določenih onesnaževal. Najpomembneje je seveda, da s skušamo s svojim ravnanjem vplivati na zmanjšanje virov onesnaženja.

Potrebno je spremljati obvestila in napovedi Agencije RS za okolje, še posebej to velja za ranljive skupine (kronični bolniki, starejši občani, majhni otroci in dojenčki), saj s tem sami zaščitimo svoje zdravje pred negativnimi vplivi onesnaževal iz zraka.

Ob večjih onesnaženjih ARSO objavlja obvestila tudi v medijih.

Priporočila za prebivalcepovišanje vrednosti PM10 

Priporočila za prebivalceozon