home

OKOLJE MARIBOR

Naravni izviri

Na območju Mestne občine Maribor in v okoliških občinah se pojavlja več naravnih izvirov, ki se večinoma napajajo iz površinskih voda. Ljudje so prepričani, da je voda iz takšnih vodnih virov bolj zdrava in da ne vsebuje ostankov dezinfekcijski sredstev, industrijskega onesnaženja in podobno. Podatkov o kakovosti vode na teh izvirih do sedaj ni bilo. V letu 2019 smo pričeli s spremljanjem morebitnega mikrobiološkega onesnaženja vode iz najbolj priljubljenih izvirov v Mestni občini Maribor in v občini Ruše. Analize so pokazale, da ni vedno neoporečna in zato priporočamo, da ljudje vodo iz izvirov pred uporabo prekuhajo.