home

OKOLJE

Občine soustanoviteljice

Od leta 2010 so v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave vključene občina Duplek, občina Ruše in občina Miklavž na Dravskem polju, v letu 2018 se je Uradu pridružila občina Hoče-Slivnica. S 1. januarjem 2020 je začela delovati Skupna občinska uprava Maribor - SOU Maribor, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave se je preimenoval v Skupno službo varstva okolja. V istem času se je pridružila še občina Rače-Fram.