home

OKOLJE MARIBOR

Evropski teden mobilnosti (ETM)

Evropski teden mobilnosti (v nadaljevanju ETM) se odvija pod okriljem Evropske komisije že od leta 2002 in Maribor pri njegovi izvedbi sodeluje od samega začetka. Slovenske občine se vsako leto med 16. in 22. septembrom v velikem številu pridružijo tej vseevropski kampanji. Z leti pobuda raste ne le v številkah, temveč predvsem v kvaliteti izvedenih ukrepov. Poleg promocijskih aktivnosti za spodbujanje trajnostne mobilnosti lahko iz leta v leto spremljamo vse več trajnih ukrepov (to so ukrepi, ki prispevajo k lažjemu prehodu z osebnega avtomobila k bolj trajnostnim potovalnim načinom in trajno ostanejo za namen spodbujanja trajnostne mobilnosti v prostoru), kot na primer novo zgrajena ali izboljšana infrastruktura za pešce in kolesarje, nove linije javnega prevoza, izboljšana opremljenost postaj in postajališč javnega prevoza, sheme javnih koles in javnih avtomobilov, peš kažipoti, klopi, kolesarska stojala, druga urbana oprema, ukinitev in preureditev parkirnih mest, umirjanje prometa v naseljih, ipd.

 

ETM faca 

Iztok Šumatić - Ico je Mariborčan, predsednik Slovenske rolkarske zveze, pobudnik za izgradnjo Skate parka v Mariboru, organizator tekmovanj, mednarodni rolkarski in deskarski sodnik (tudi na olimpijskih igrah). V prostem času je mentor mladim rolkarjem in glasbenik, ki je že pred leti zarapal na temo Evropskega tedna mobilnosti, v letu 2022 pa je za ta rap posnel tudi promocijski video.  Iztok v vsakdanjem življenju za premikanje po mestu uporablja rolko in podpira drugačne načine mobilnosti, zato je zagotovo prava izbira za promotorja Evropskega tedna mobilnosti.

Maribor sodeluje že od vsega začetka

Mestna občina Maribor se je leta 2021 že dvajsetič vpisala na zemljevid slovenskih občin, ki so pripravile aktivnosti ob Evropskemu tednu mobilnosti (ETM).

Najbolj aktivna občina

Evropskemu tednu mobilnosti, ki je namenjen zmanjševanju cestnega motornega prometa in spodbujanju trajnostne mobilnosti, se je v letu 2019 v Sloveniji pridružilo rekordnih 80 občin. Na zaključnem dogodku v Kopru so organizatorji razglasili zmagovalni in najbolj aktivne občine. Za zmagovalki ETM 2019, ki je potekal na temo hoje kot trajnostnega načina mobilnosti, sta bili razglašeni Mestna občina Maribor in Občina Kočevje. Posebna priznanja za aktivne občine so prejele še Mestni občini Novo mesto in Nova Gorica ter občine Medvode, Krško, Brežice in Sevnica.