home

OKOLJE MARIBOR

Maribor - zelena destinacija

Mestna občina Maribor se je v letu 2016 vključila v Zeleno shemo slovenskega turizma. Namen je s pomočjo mednarodno priznanega orodja za razvoj zelenih destinacij vzpostaviti trajnostni model turizma, ki ovrednoti naravne, družbene in kulturne potenciale ter jih poveže v edinstveno ponudbo turistične destinacije.
V letu 2023 je destinacija pridobila bronasti znak - Slovenia Green Destination Bronze.
Z vstopom v zeleno shemo in obnovitvijo znaka se je občina zavezala, da bo spodbujala trajnostno delovanje, združevala trajnostna prizadevanja ter promovirala lokalni značaj in zelene zgodbe mesta.
Mestni svet MOM se je v avgustu 2023 seznanil z vsebino Akcijskega načrta ukrepov trajnostnega turizma 2023 – 2026 v destinaciji Maribor.

Več informacij:
Zavoda za turizem Maribor