home

OKOLJE MARIBOR

CITEAIR II

MOM je v obdobju oktober 2008 – december 2011 kot partner sodelovala pri evropskem projektu CITEAIR II – Skupna informacija k evropskemu zraku, financiranem s strani programa INTERREG IVC.

Namen projekta je bila priprava primerov dobre prakse, njihovo testiranje in uporaba  v partnerskih mestih. Cilj projekta je bil razviti primere dobre prakse za naslednja tri področja:

  • vrednotenje vpliva prometa na onesnaženost zraka – prometni indikator: s pripravo prometnega indikatorja je možna primerjava vplivov prometa med različno velikimi mesti.
  • izdelava katastra emisiji v zrak, vključno s CO2: za učinkovito izvajanje ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti zraka je potrebno poznati vire onesnaževanja in njihove emisije v zrak, kar lahko dosežemo z izdelavo katastra; med emisije je vključen tudi CO2, ki je zelo pomemben za spremljanje podnebnih sprememb.
  • model za napoved onesnaženosti zraka v mestu: z napovedjo onesnaženosti zraka lahko skupine, kot so otroci in oboleli, obvestimo, kdaj ni primerno, da se odpravijo ven in izvedemo tudi ukrepe, ki bi takšno stanje preprečili. Modeli za napoved onesnaženosti zraka so zelo kompleksni, zato se pripravljajo na treh različnih nivojih, odvisno od potreb, razpoložljivih podatkov in izkušenj posameznih mest.

V okviru projekta se je okoli 90 mest priključilo mreži mest, ki prikazujejo podatke o stanju onesnaženosti zraka v obliki indeksov onesnaženosti, in sicer na spletni strani projekta www.airqualitynow.eu. Mestna občina Maribor je v projektu sodelovala pri  testiranju primerov dobre prakse za vsa tri področja, njihova dejanska uporabnost pa se bo pokazala v prihodnjih letih.