home

OKOLJE MARIBOR

Added Value

V sodelovanju s partnerji smo v letu 2006 uspešno kandidirali s projektom Added Value za pridobitev sredstev iz programa Intelligent Energy Executive Programme. Partnerji v projektu so bili Almada (Portugalska), Navarra (Španija), Cork (Irska), Oradea (Romunija), Znojmo (Češka republika,) Salerno (Italija), Pamiers (Francija), Lodz (Poljska), Sibiu (Romunija) in Vilnius (Litva). Projekt se je pričel 1.11.2007 in zaključil 31.10.2010.

Maribor se, tako kot druga evropska in svetovna mesta, srečuje s problematiko prekomernega onesnaženja okolja z delci PM10 in eden izmed glavnih virov tega onesnaževala je predvsem promet. Za zagotovitev boljše dostopnosti avtobusnega prometa vsem potencialnim uporabnikom smo v letu 2006 izdelali nov načrt avtobusnih linij v mestu in dokupili nove avtobuse. Za večjo uporabo avtobusov, pa je potrebno poskrbeti predvsem za boljšo informiranost občanov, kje te linije potekajo, kje so avtobusna postajališča ter prednosti uporabe tega načina prevoza.

V mestu imamo 155 km kolesarskih poti, ki se uporabljajo za premagovanje vsakdanjih poti v šolo in službo, kot tudi za rekreativne in športne namene. Velik delež teh poti je bil zgrajen v preteklih treh letih. Veliko prebivalcev mesta nima pravih informacij, kje potekajo te poti, in jih tudi iz tega razloga ne uporablja. Enako kot velja pri avtobusnem prometu, je potrebno tudi kolesarje informirati, jim približati uporabo kolesa kot vozila, ki lahko nadomesti avtomobil, ter jim predstaviti široko paleto prednosti uporabe kolesa. 
Cilj projekta je bil, s pomočjo raznih metod obveščanja in informiranja, povečati uporabno vrednost že izvedenim investicijam na področju alternativnih prevozov. 
V okviru projekta smo pripravili:

  • informativne table z načrtom kolesarskih poti, ki se nahajajo v centru mesta pri TIC-u, pri Vzpenjači pod Pohorjem ter na obrobju mesta na Šentiljski cesti (avtobusna postaja nasproti Hoferja),
  • zemljevide kolesarskih poti po mestu in okolici,
  • delavnice za občane ter brezplačno izposojoin servis koles in voden kolesarski izlet po mestu v okviru mednarodnih okoljskih dni,
  • kratek video film o vodenem kolesarskem izletu po mestu ,
  • predavanja na teme kot so kvaliteta zraka, varstvo pred hrupom, trajnostna mobilnost,
  • fotografski natečaj za otroke in mladino z naslovom “V šolo s kolesom ali busom” ter brošuro z izbranimi fotografijami,
  • novinarske konference,
  • promocijski material (majice, dežne plašče in torbico za prvo pomoč za kolesarje).

Ves čas trajanja projekta smo sodelovali in izmenjavali izkušnje z ostalimi partnerji v projektu. Ob zaključku projekta pa smo naše triletno delo in izvedene cilje uspešno predstavili na zaključni konferenci v Bukarešti (Romunija).