home

OKOLJE MARIBOR

SVETOVNI DAN ZEMLJE - 22. april

22. april je svetovni dan Zemlje, katerega namen je opozoriti družbo na dejstvo, da je planet, na katerem živimo minljiv in ranljiv, zato ga je potrebno ohranjati.  

Svetovni dan Zemlje je bil prvič organiziran že leta 1970, od takrat pa se vsakoletno obeležuje v več kot 192 državah. Koordinira ga globalna mreža Dneva Zemlje.

Zemlja je planet, na katerem živimo. Po oddaljenosti od Sonca je 3., po velikosti pa 5. planet od Sončevega sistema. Je edini prostor v vesolju, za katerega je potrjeno, da na njem obstaja življenje. Planet Zemlja se je oblikoval pred približno 4,57 milijarde let. Notranjost je sestavljena iz aktivnih plasti, vključno z železovim jedrom, ki ustvarja Zemljino magnetno polje ter tekoči plašč, v zgornjih plasteh pa se nahaja trdna skorja. Površina Zemlje in njena atmosfera sta danes zaradi človeških in bioloških dejavnikov drastično spremenjeni.

Kljub poudarjanju, kako zelo pomembni so odgovorno ravnanje z odpadki, varčevanje s pitno vodo, varčevanje z energijo ter odgovoren odnos do gozdov in živali, se ljudje danes premalo zavedamo dejstva, da je naša Zemlja minljiva in ranljiva.

Zavedati se moramo dejstva, da Zemljo najbolj ogroža človek. Zaradi človeka so v nevarnosti rastline, ptice in druge živali, oceani, reke, travniki in gozdovi. Vse našteto je za nas nekako samoumevno, zato si težko predstavljamo, kako bi se sprehajali, če ne bi imeli gozdov, travnikov, živali, rek in kako bi živeli, če bi Zemlja nekoč preprosto nehala obstajati.

 Zemljo ogrožajo: - podnebne spremembe - izumiranje gozdov - onesnaževanje okolja - izguba biotske raznovrstnosti - taljenje ledu in mrtva območja oceanov - rast prebivalstva Zato se zavedajmo naših ravnanj in ukrepajmo, dokler je še mogoče! (povzeto po: Slovenec, spletni medij)