home

OKOLJE MARIBOR

KAMPANJA, KI OZAVEŠČA – NE HRANI ME! OHRANI ME.


ponedeljek, 04. 10. 2021 | Okolje

Vabljeni tudi jutri, ob reko Dravo ali na Slomškov trg

KAMPANJA, KI OZAVEŠČA –

NE HRANI ME! OHRANI ME.

V mestu Maribor se vse bolj opaža aktualna problematika, kjer občani s človeško hrano vse pogosteje hranijo prostoživeče živali -predvsem vodne ptice, golobe in ribe. Ta za živali iz več razlogov ni ustrezna: ne zadosti potrebam živali po vnosu življenjsko pomembnih hranil, zaradi zbiranja na točkah hranjenja se med živalmi prenašajo bolezni, živali izgubijo naravni občutek in hrane ne iščejo več same, preveč se razmnožijo, povečata se tekmovalnost in stres. Na ta način prihaja tudi do povečanega vnosa hranil v vodno okolje, kjer se ustvarjajo za življenje neugodni pogoji. Hkrati se zaradi odvržene hrane razmnožijo sive vrane, podgane in drugi glodavci. Prav v ta namen se je v okviru participativnega proračuna Mestne občine Maribor pričela kampanja s pomenljivim naslovom Ne hrani me! Ohrani me. Projekt je zasnovala in ga izvaja Skupna služba varstva okolja Skupne občinske uprave Maribor, ob sodelovanju s predlagateljico projekta.

V Sloveniji je zelo priljubljeno hranjenje prostoživečih živali. Povečan vnos hrane v okolje pa lahko privede do povečanja populacij nekaterih vrst ptic, sesalcev in rib. Problematična je predvsem odpadna hrana, ki za nekatere živali predstavlja poglaviten vir hrane. Živali bodo nastavljeno hrano pojedle, tudi če ne ustreza njihovim prehranskih potrebam. Prav zaradi tega gre za tematiko, ki ne zahteva posebne pozornosti le v mestu Maribor, temveč tudi drugje. Tokrat so se ozaveščanja javnosti lotili prav v Skupni službi za varstvo okolja, kjer so pobudo prejeli iz participativnega proračuna Mestne občine Maribor in predlagateljice pereče tematike. V mariborskem Mestnem parku se namreč zadržuje veliko otrok, ki se lahko zaradi odvržene hrane in odpadkov hitro zastrupijo. Drugi dve pomembni lokaciji sta nabrežje Drave, kjer ljudje prekomerno hranijo labode, in središče mesta, kjer v veliki večini hranijo golobe. Nenazadnje pa je odvržena hrana neestetska in je tudi zato v mestu ne želimo. Predlagateljica projekta, gospa Nadka, je ob tem povedala:

 

»Živim v centru mesta v mansardnem stanovanju brez balkona in Mestni park je moj prvi stik z naravo. Veliko časa preživim v tej mestni oazi, kjer sem opazila, da se navade ljudi, kljub priporočilom in ozaveščanju, kako sobivati z živalmi in rastlinami, niso spremenile. V zmoti, da delajo dobro, predvsem ob koncu tedna prihajajo z velikimi vrečkami polnih gospodinjskih ostankov in hranijo ribe, ptice, veverice, ... Največ je družin z otroki, ki jim je hranjenje živali zelo zabavno. Predvsem tu vidim velik problem v temu, da bi morali odrasli s svojo  vzgojo in z zgledi mladim pokazati, kako pravilno ravnati. Predlog postavitve tabel s priporočili oziroma opozorili glede hranjenja prostoživečih živali sem objavila na Čuj, sodeluj! - projekt Participativnega proračuna Mestne občine Maribor - saj sem pred leti podobne table videla tudi v angleških mestnih parkih. Moj predlog ni bil izglasovan med prvimi tremi, sem pa zelo vesela, da je mestna uprava prepoznala problem in izvedla akcijo informiranja in ozaveščanja javnosti. Spremeniti moramo naše običaje, napačno in prekomerno hranjenje prostoživečih živali lahko namreč poruši ravnovesje v naravi, škodi življu (odvrženo hrano najdejo in jo užijejo tudi domači ljubljenčki) in ljudem. Predlagam pa, da bi s sodelovanjem Akvarij - terarij Maribor oz. pristojnimi službami za otroke organizirali nadzorovano hranjenje živalskih prebivalcev Mestnega parka.«

 

Ključno je, da se zavedamo, da hranjenje prostoživečih živali s človeško hrano posega v njihovo naravno prehrano in lahko povzroča bolezni. Prav tako tovrstno hranjenje živali spodbuja, da kradejo hrano in odpadke, ki so za njih škodljivi. Zatorej je treba opozorila in ključne prednosti, ki jih izpostavlja projekt Ne hrani me! Ohrani me., jemati skrajno resno, za lepše okolje, v katerem bivamo in primarno za lepši naravni habitat, katerega del so prav te živali.

 

Predstavljena kampanja bo primarno ozaveščala vrtce in šole, na skrbno izbranih lokacijah pa bodo prisotni tudi s stojnicami, kjer jih boste lahko srečali v Mestnem parku, kjer so danes ozaveščali mimoidoče, ter ob reki Dravi (pri Sodnem stolpu) in na Slomškovem trgu, kamor vabijo vse, ki jih omenjena tematika zanima, ali pa se zavedajo njene problematike, da se jim pridružijo jutri, 5.10.2021, vse od 9. ure naprej. Poskrbimo skupaj za lepše naravno okolje!