home

OKOLJE MARIBOR

Visoke koncentracije ozona v zraku


petek, 09. 08. 2013 | Okolje

Za razliko od ozona visoko v ozračju, ki tvori ozonski plašč, je ozon v plasti zraka pri tleh onesnaževalo, ki nastaja ob fotokemičnih reakcijah izpušnih plinov vozil in industrije. Višje koncentracije so značilne za poletne mesece in lahko vplivajo na naše zdravje.

Kako nastane prizemni ozon?

Optimalni pogoji za nastanek visokih koncentracij prizemnega ozona so:
  • temperatura približno 35ºC,
  • sončna svetloba in
  • brezvetrje.
Snovi, ki prispevajo k nastajanju prizemnega ozona, t. i. predhodniki ozona, so dušikovi oksidi in lahke hlapne snovi, kot so benzen, toluen, ksilen.

V zadnjih dneh visoke koncentracije

V zadnjih dneh so koncentracije ozona gibljejo večino časa med 100 in 150 mikrogramov/m3. Aktualne podatke lahko spremljate na spletni strani www.maribor.si/okolje . Graf, ki prikazuje koncentracije ozona na lokaciji Maribor Pohorje v obdobju od 5.8.-9.8.2013, je v priponki.   Opozorilna vrednost za ozon je 180 mikrogramov/m3 za enourno povprečje, alarmna pa 240 mikrogramov/m3. Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/2011) določa, da je v primeru preseganja opozorilne ali alarmne vrednost potrebno informiranje in opozarjanje prebivalstva o prekoračitvi, ker že kratkotrajna izpostavljenost zaradi ozona v zraku pomeni tveganje za zdravje posebej občutljivih skupin prebivalstva.

Vpliv na zdravje

Visoke (nad 120 µg/m3), predvsem pa zelo visoke (nad 180 µg/m3) koncentracije ozona v zraku negativno vplivajo na zdravje ljudi. Pojavijo se lahko otežkočeno dihanje, tesnoba v prsnem košu, kašljanje, pekoč občutek v očeh. Omenjeni učinki so predvsem možni pri otrocih in ljudeh, ki izvajajo določene aktivnosti na prostem. Ljudje naj se v času zelo visokih koncentracij izogibajo intenzivnim telesnim dejavnostim na prostem, piše na spletni strani Agencije RS za okolje (http://www.arso.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/ozon.html), kjer so tudi dnevno objavljene napovedi koncentracij ozona, kakor tudi zadnje izmerjene urne koncentracije.