home

OKOLJE MARIBOR

Nova naravoslovna pot na Mariborskem otoku


torek, 09. 07. 2013 | Okolje

Z namenom, da bi edinstveno naravo Mariborskega otoka približali tudi kopalcem in drugim obiskovalcem, smo financirali postavitev učne poti z naslovom »Naravoslovna pot Mariborski otok«.

Pot se začne ob vstopu na otok (pri blagajni kopališča), kjer je postavljena nova tabla z osnovnimi informacijami o otoku in kratka predstavitev učne poti. Kot vodnik po poti služi zloženka, ki je v treh jezikih (poleg slovenskega tudi v nemškem in angleškem jeziku) dostopna v predalčnikih ob tabli. Zloženke so na voljo tudi v mariborskem turistično-informacijskem centru, lahko pa si jo sami natisnete iz priponke.