home

OKOLJE MARIBOR

Podpore EKO sklada in družbe Borzen (informacije za občane)


ponedeljek, 08. 07. 2024 | Okolje

Določene subvencije so se prenesle iz EKO sklada na družbo Borzen

Za izboljšanje bivanjskih razmer so na področju učinkovite rabe energije in uporabe obnovljivih virov energije še vedno na razpolago subvencije in krediti EKO sklada. Javni pozivi se nenehno dopolnjujejo tako za podjetja kot tudi prebivalstvo. Ob tem je potrebno tudi poudariti, da so se posamezni razpisi prenesli na družbo Borzen (za občane sta najbolj zanimiva ukrepa OVE – subvencije za sončne elektrarne in nakup električnih vozil).

Občane obveščamo, da je EKO sklad 31. 5. 2024 zaprl javni poziv za energetsko obnovo stavb za občane (99SUB-OB22).

Nov javni poziv EKO sklada za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom (fizičnim osebam) za ukrepe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije v stavbah bo odprt 5. 7. 2024.  Spodbujal bo iste ukrepe, prav tako bodo predmet spodbude že izvedene naložbe, in sicer bodo na novem javnem pozivu upravičene tiste naložbe, ki bodo izvedene od 1. 5. 2024 dalje (kot datum izvedbe naložbe šteje datum opravljene storitve na računu oziroma datum računa, če na računu ni navedenega datuma storitve). Navedeno pomeni, da za naložbe, izvedene pred tem datumom, spodbude po novem javnem pozivu ne bo mogoče dodeliti.

Po novem javnem pozivu bodo za določene ukrepe spodbude višje, v višini do 30 % priznanih stroškov naložbe oziroma bo višja tudi spodbuda v absolutnem znesku (kapica). Posebej je potrebno poudariti, da bodo za določene ukrepe spremenjene tehnične zahteve, kot tudi zahteve glede izkazovanja ustreznosti naprav in opreme. Ob tem izpostavimo, da se višina spodbude za ukrep nakupa in vgradnje toplotne črpalke tipa zrak-voda, ki je najbolj pogost ukrep, ne bodo povišala, zaostrile pa se bodo tehnične zahteve.

Spremljajte torej javne pozive za subvencije in ugodne kredite na:

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo in 
https://borzen.si/sl-si/

Vir slike: AMZS Motorevija