home

OKOLJE MARIBOR

20. maja obeležujemo SVETOVNI DAN ČEBEL


petek, 17. 05. 2024 | Okolje

Ves svet obeležuje praznik čebel na dan, kot ga je leta 2018 na pobudo Slovenije razglasila Organizacija Združenih Narodov

Brez čebel ni življenja!

Tako na kratko lahko opišemo pomen čebel na našem planetu. Te majhne, a izredno marljive žuželke so le ene od pomembnih opraševalcev, ki zagotavljajo hrano in prehransko varnost, trajnostno kmetijstvo, biotsko raznovrstnost ter pomembno prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in ohranjanju okolja. Brez njih bi na planetu bilo nedvomno veliko več revščine, lakote, ekosistemi bi se znašli v katastrofalnih težavah.

Zakaj so čebele pomembne, je zanimivo predstavljeno v brošuri, ki je bila izdana ob prvem Sv. dnevu čebel, leta 2018. Vabljeni k ogledu (tukaj). Pomembno pa je tudi, da je ravno Slovenija, s predlogom obeleževanja svetovnega dneva čebel pred sedmimi leti, bistveno pripomogla k dvigu ozaveščenosti svetovne javnosti o pomenu čebel, čebelarstva in ohranjanja naravnega ravnovesja.

Osrednji mednarodni dogodek ob obeležitvi praznika čebel bo letos prav v Sloveniji.  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve in Organizacijo ZN za prehrano in kmetijstvo organizira mednarodni forum »Čebele za ljudi, planet in mir«. Potekal bo 22. in 23. maja 2024 v Ljubljani. 
Več o mednarodnem forumu:https://www.fao.org/.../international-forum-for-action.../en

Več v sporočilu za javnost: https://www.gov.si/.../2024-05-13-the-largest.../

Kakšna je vloga opraševalcev?
Čudovito je opazovati, kako rastline lahko zaznajo okolico in se prilagodijo za boljše preživetje. Ta interakcija med rastlinami in čebelami ter drugimi opraševalci je ključna za ohranjanje ekosistemov. Z opraševanjem je pridelava hrane sploh mogoča. Opraševalci dejansko varujejo in skrbijo za ekosisteme, živalske ter rastlinske vrste in tako prispevajo h genetski ter biotski raznovrstnosti.


Slika: vloga opraševalcev v naravi (vir: FAO)


Ob tej priložnosti je potrebno pohvaliti tudi občine za doprinos k izboljšanju biodiverzitete v lokalnih okoljih, skrbi za sajenje medovitih rastlin, izvajanju kasnejše košnje na javnih zelenih površinah, postavljanju urbanih nakladnih čebeljih panjev, podpori čebelarskih in drugih društev s področja ohranjanja narave, krepitvi ozaveščevalnih aktivnosti predvsem med otroki, vse s skupnim ciljem,  da je tudi za čebelice in druge opraševalce poskrbljeno na najboljši možni način.

Zagotovo svoj delež k temu prispevamo tudi občani in s svojim ravnanjem poskrbimo za boljše življenjsko okolje opraševalcev (s sadnjo cvetočih rastlin, neuporabo fitofarmacevtskih sredstev, kasnejšo košnjo na svojih parcelah, odgovornim odnosom do narave).

 

Slika: primer spreminjanja biodiverzitete na dvorišču Mestne občine Maribor, kjer se izvaja kasnejša košnja  (vir: SSVO)

Vedno aktualen nasvet - kako ravnati, ob najdbi čebeljega roja?

Človek in čebele so vedno bili prijatelji in tudi danes je to neizmerno sožitje prisotno. Pa vendar velja biti pozoren ob nekaterih dogodkih kot je npr. njihovo rojenje. 
Rojenje čebel je eden izmed najčudovitejših naravnih pojavov, ki ga lahko opazujemo spomladi in poleti. To je eden od načinov, kako se čebelje družine razmnožujejo in nadaljujejo svoj cikel življenja in ko se del družine odpravi na iskanje novega domovanja.

Pogled na roj, v katerem je tudi do 20.000 čebel, je za nepoznavalce lahko strašljiv, za ljudi s težavami zaradi alergijskih reakcij ob piku pa je lahko to tudi zelo nevarno. V kolikor se znajdemo v bližini roja je pomembno, da ostanemo mirni. Čim prej je potrebno poklicati ali najbližje čebelarje ali številko 112. Pristojni bodo roj odstranili in novi družini poiskali ustrezno domovanje.

 
Slika: roj čebel (vir: svetovni splet)

Ob tej priložnosti vas vabimo tudi nekatere dogodki na to temo:

20. maj 2024: Izdelava mini vrtičkov, zasaditev medovitih rastlin (Ropotarnica, Partizanska c. 21, 2000 Maribor)(vabilo)

7. – 9. junij 2024: Medeni vikend v Mariboru; Zdravilna moč medu in konoplje (Mestne tržnice, Vojašniški trg v Mariboru). Razstavljena bo tudi Kranjska čebela velikanka. (vabilo)
Spremljajte pa tudi dogodke v vaših lokalnih okoljih in se jim pridružite ali pa si morda prav na Svetovni dan čebel omislite »medeni« zajtrk, malico, lahko tudi samo druženje (doma ali v službi).

 
Slika: Kranjska čebela velikanka (vir: ČZS)

Kot bi čebelarji zaključili – naj medi!


Viri:
www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/svetovni-dan-cebel/ 
www.czs.si/ 
www.facebook.com/worldbeeday