home

OKOLJE MARIBOR

BOBER NA MARIBORSKEM OTOKU


petek, 23. 02. 2024 | Okolje

V zadnjih letih si je bober svoj življenjski prostor našel tudi na mariborskem odseku reke Drave. Oglejte si kratek prispevek.

Na TV Slovenija 1 je bil 22. 2. 2024 objavljen kratek in poučen prispevek, v katerem strokovnjaki z Zavoda za varstvo narave in Zavoda za gozdove Slovenije pojasnijo, kaj bober pravzaprav počne in zakaj: VIDEO

Bober je največji evropski glodavec in je zavarovana vrsta. V vodi je precej bolj okreten kot na kopnem, pod vodo zdrži tudi 15 minut. Za ohranitev bobra je pomembna lesna obrežna zarast (predvsem vrbovja), ki je ne odstranjujmo.

V mestu so zasajena drevesa na obrežju zaščitena z mrežo, prav tako najstarejša trta. Obglodana in podrta drevesa pa se med drugim nahajajo na umetnem valobranu Mariborskega otoka, kar ne predstavlja večje škode. 

V projektu LIFE BOBER skušajo ugotoviti razširjenost bobra v Sloveniji, zato so vzpostavili Bobrosled – vsak posameznih lahko sporoči podatke o sledovih bobrovih dejavnosti (obglodana drevesna debla in veje, sledi tac, bobrišča, jezovi ipd.).

Vir:
Družina bobrov se nevarno približuje najstarejši trti – prispevek iz oddaje Poročila
RTV portali:https://www.rtvslo.si/ (23. 2. 2024)