home

OKOLJE MARIBOR

POVIŠANE VREDNOSTI DELCEV PM10


petek, 12. 01. 2024 | Okolje

ARSO obvešča o povišanih vrednostih

Ponovno seznanjamo občane o opozorilu, ki smo ga prejeli od Agencije RS za okolje in jo posredovali tudi vsem mariborskim in okoliškim vrtcem. Opozorilo seveda velja za vse prebivalce, visoke vrednosti pa najbolj škodujejo majhnim otrokom, starejšim in kroničnim bolnikom, zato priporočamo omejitev gibanja izven zaprtih prostorov.

Opozorilo Agencije RS za okolje objavljamo v celoti:

Danes, 12. 1. 2014, in v naslednjih dneh pričakujemo preseganja dnevne mejne vrednosti PM10 v večjem delu celinske Slovenije. Visoke ravni so posledica povečanih izpustov in izrazitega temperaturnega obrata, ki zadržuje onesnažen zrak v nižinah. Kljub sončnemu vremenu ne pričakujemo znatnega znižanja ravni delcev. 

Predlagamo redno spremljanje izmerjenih urnih vrednosti delcev PM10 oziroma indeksa kakovosti zunanjega zraka ter prilagoditev aktivnosti na prostem skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje

Urne vrednosti: 
www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/dnevne_koncentracije.html 

Indeks kakovosti zraka: 
www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/amp/ 

Priporočila NIJZ za vse prebivalce: 
nijz.si/moje-okolje/zrak/povisane-ravni-delcev-pm10-v-zraku-priporocila-za-prebivalce/ 

Občani Mestne občine Maribor in okoliških občin lahko spremljajo kakovost zraka tudi na merilnih postajah mestne merilne mreže. Dostopi:
- interaktivna karta »Maribor-okolje in zdravje« 
- okoljska spletna stran, področje zraka