home

OKOLJE MARIBOR

PODATKI O MERJENJU KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA IN TEMPERATURE V MESTNI OBČINI MARIBOR


petek, 12. 01. 2024 | Okolje

Ponovna vzpostavitev monitoringa kakovosti zunanjega zraka na mestni merilni mreži

Mariborska občina je v lanskem letu zaradi težje finančne situacije s 1. 7. 2023 začasno prekinila z izvajanjem monitoringa kakovosti zunanjega zraka v mestni merilni mreži.

Da bi bila ta prekinitev čim krajša, saj bi manjkajoči podatki pomenili pomembno vrzel pri analiziranju trendov onesnaževal, je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano meritve na mestni merilni mreži izvajal še naprej in s tem omogočil, da bodo na voljo verodostojni letni podatki.

S 1. 1. 2024 smo tako uspeli zagotoviti proračunska sredstva in ponovno začeli z merjenjem. Zlasti pomembno je za občane ugotavljanje kakovosti zraka v zimskem času, ko so običajne koncentracije delcev PM10, PM2,5 in PM01 precej višje zaradi kurilne sezone. Z rednim, dnevnim spremljanjem koncentracij nam je tako omogočeno, da se v dneh z izrazito onesnaženim zrakom izognemo pretiranemu gibanju na prostem in s tem zaščitimo svoje zdravje. 

Letos smo na novo v podatke vključili še temperaturo, in sicer na merilnih mestih Tezno in Vrbanski plato, v nadaljevanju pa bomo poskušali vzpostaviti še redno pridobivanje podatkov o temperaturi iz merilne postaje Center, ki je v pristojnosti ARSO. Podatki o temperaturi so dosegljivi oz. prikazani na posameznem merilnem mestu, kjer se izvaja monitoring zraka (zaenkrat je prikaz še testen, urejajo se še tehnične dopolnitve glede časovnega prikaza).

Na merilnih mestih Radvanje in Pobrežje ni avtomatskih merilnih postaj za kakovost zraka, zato dnevno spremljanje delcev PM10 ni mogoče. Da pa vendarle lahko interaktivno spremljamo kakovost zraka v okolici teh dveh merilnih mest, smo na novo uvedli prikaz vrednosti, in sicer kot povprečne mesečne vrednosti. Podatke je mogoče spremljati od 1. 1. 2023 naprej, z zamikom 2 mesecev (potrebno za analizo in vnos podatkov). Za prikaz na grafu je potrebno izbrati poljubno, dovolj dolgo obdobje.

Vabimo vse k spremljanju podatkov o kakovosti zunanjega zraka na vseh merilnih mestih kot tudi temperature zunanjega zraka na posameznih merilnih mestih (Tezno, Vrbanski plato) na spodnjih povezavah:
- interaktivna karta »Maribor-okolje in zdravje« 
ali za podrobnejše grafične prikaze po merilnih mestih:
- okoljska spletna stran, področje zraka