home

OKOLJE MARIBOR

S študenti geografije o okoljskih temah in postopku sprejemanja občinskega prostorskega akta


sreda, 15. 11. 2023 | Okolje

Študenti FF UM so prisluhnili različnim strokovnjakom, ki se ukvarjajo z izzivi na področju varstva okolja ter sprejemanja prostorskih aktov.

V ponedeljek, 13. 11. 2023, je Oddelek za geografijo, Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, organiziral predavanje na temo sprejemanja občinskih prostorskih aktov, hkrati jih je zanimalo področje okolja in varstva narave v povezavi s prostorom. Tako so uvodoma prisluhnili predstavitvi vloge, nalog in pristojnosti Skupne službe varstva okolja Skupne občinske uprave Maribor (Cvetka Slana, vodja Skupne službe varstva okolja). Na predavanju je bil predstavljen tudi postopek sprejemanja občinskega prostorskega načrta (Maja Reichenberg Heričko, vodja Sektorja za urejanje prostora, Mestna občina Maribor) in postopek celovite presoje vplivov na okolje (mag. Vesna Kolar Planinšič, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo).
Na predavanju so študentje z zanimanjem postavili tudi različna vprašanja, ki so se dotikala posameznih izzivov v mestu, prav tako težav pri samih postopkih sprejemanja prostorskih aktov. Dogodek je primer dobre prakse izmenjave izkušenj ter znanja s strani strokovnih služb na lokalnem in državnem nivoju na mlado generacijo, ki bo v prihodnje so-oblikovala tako prostorske kot tudi okoljske rešitve na nekem območju.


 

Vir fotografij: FF UM