home

OKOLJE MARIBOR

Zaključek projekta »Varuhi okolja«


sreda, 18. 10. 2023 | Okolje

Projekt je bil sofinanciran s strani Mestne občine Maribor

Doživljajsko igrišče že 13. leto na območju Malega betnavskega gozda soustvarja kakovostnejše bivalne pogoje, igrivo izobražuje o sonaravnem odraščanju najmlajših članov skupnosti in opozarja na nujnost zdravega življenjskega  okolja za zdrav razvoj otrok. S projektom Varuhi okolja, ki ga podpira Skupna služba varstva okolja SOU Maribor, in ob sofinanciranju Mestne občine Maribor, želijo razvijati solidarnost in medsebojno pomoč v skupni skrbi za varovanje okolja. 

V zasledovanju ciljev vključevanja prebivalcev lokalne skupnosti k urejanju in skrbi za življenjski prostor, so od pomladi izvajali aktivnosti igrivega, ustvarjalnega izobraževanja otrok in mladih, tematsko povezane v praznovanja Svetovnega  dne okolja, Svetovnega dne čebel in Svetovnega dne varstva živali. Naučili so se s katerimi rastlinami, drevesi in živalmi si delimo prostor, zakaj in kako jim pomagati ter kako smo lahko še bolj odgovorni in spoštljivi do okolja, ki ga bodo podedovali naši najmlajši.

Projekt se je zaključil s podelitvijo priznanj 15 otrokom in mladim, ki so v letošnjem letu izkazali prav posebno skrb in odgovornost do okolja in narave in pomembno prispevali k širjenju vrednot spoštljivega odnosa do življenjskega prostora.