home

OKOLJE MARIBOR

Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju varstva okolja in ohranjanja narave v Mestni občini Maribor za leto 2023


petek, 12. 05. 2023 | Okolje

Rok za prijavo je 26.5.2023.

Objavljen je »Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju varstva okolja in ohranjanja narave v Mestni občini Maribor za leto 2023«. Predmet razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, kot jih opredeljuje Zakon o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18), ki izvajajo programe varstva okolja in ohranjanja narave v MOM in niso financirani kot redna dejavnost. Poudarek je na projektih, ki so trajnostno naravnani.

Besedilo javnega razpisa in priloge so objavljeni tukaj. Razpis je odprt od 12.5.2023 – 26.5.2023.