home

OKOLJE MARIBOR

V Mariboru se skrb za opraševalce dodatno krepi


četrtek, 11. 05. 2023 | Okolje

Hortikulturno društvo Maribor in Pogrebno podjetje Maribor tudi v letu 2023 prijazni čebelam in drugim opraševalcem

Kot sta Mestna občina Maribor in Skupna služba varstva okolja, Skupne občinske uprave Maribor v zadnjih dveh letih aktivno pristopili k zagotavljanju paše za čebele in druge opraševalce na javnih zelenih površinah v mestu, se je k akciji doslej pridružilo že mnogo drugih institucij, zavodov, društev, pa tudi občin, ustanoviteljic Skupne občinske uprave Maribor. S poenotenimi informativnimi tablicami se v regiji širša javnost dodatno ozavešča o pomenu teh pomembnih žuželk.

Tudi Hortikulturno društvo Maribor, kot najstarejše tovrstno slovensko društvo, v letošnjem letu nadaljuje aktivnosti začete v letu 2022, v zvezi z ozaveščanjem javnosti o pomenu medovitih rastlin. V ta namen so se ponovno povezali s Pogrebnim podjetjem Maribor in drevesnico Omorika iz Mute ter v začetku meseca maja izvedli zasaditev 140 medovitih grmovnic vrste “Japonska medvejka”.  Tako tudi Pogrebno podjetje Maribor nadaljuje trajnostno tradicijo skrbi za varstvo naravne in kulturne dediščine. 

Letošnja akcija spada v okvir prihajajočega Svetovnega dneva čebel, ki ga je Generalna skupščina ZN razglasila na pobudo slovenskih čebelarjev in za to določila datum 20. maj.  V ta namen je bilo na eni lokaciji pokopališča Dobrava posajenih 40 kom medovite grmovnice vrste “japonska medvejka”, na dveh lokacijah pobreškega pokopališča pa 100 kom.

Hortikulturno društvo Maribor je v letošnjem letu na pobudo predsednika društva Boruta Ambrožiča ustanovilo tudi Čebelarsko sekcijo društva, ki se bo v prihodnje še aktivneje posvečalo ozaveščanju o tej pomembni družbeni temi. Predsednik društva, Borut Ambrožič: “Brez čebel ni rastlin, in brez rastlin tudi ne človeka. Čebele so zadolžene za opraševanje več deset tisoč rastlinskih vrst!« 

   

Na fotografijah: Predstavniki Hortikulturnega društva Maribor in Pogrebnega podjetja Maribor ob akciji zasaditve medovitih grmovnic. FOTO: Stanko Letnar