home

OKOLJE MARIBOR

V Stražunu odstranjen zeleni odrez in zasajena mejica, ki bo varovala gozd


sreda, 22. 03. 2023 | Okolje

V okviru Čistilne akcije 2023 – Moji odpadki, moja skrb je bila pozornost namenjena divjim odlagališčem zelenega odreza v mestnih gozdovih.

V letu 2022 je Skupna služba varstva okolja, Skupne občinske uprave Maribor s pomočjo članov Društva študentov naravoslovja Maribor opravila popis nahajališč zelenega odreza v mariborskih mestnih gozdovih.

Popis je pokazal, da so vsi mestni gozdovi močno obremenjeni z odlaganjem zelenega odreza, med njimi pa najbolj izstopajo Stražunski, Tezenski in Studenški gozd.

Na območju Stražunskega gozda je bilo v jeseni popisanih  23 večjih odlagališč, eno bolj obremenjenih se nahaja ob Štrekljevi ulici.

V okviru Čistilne akcije 2023 – Moji odpadki, moja skrb, ki jo vsako leto organizira Mestna občina Maribor, so zaposleni v  JP Nigrad, 16. in 17. marca, očistili okoli 100 m gozdnega roba ob Štrekljevi ulici. Odstranjeno in odpeljano je bilo cca. 4.000 kg ( oziroma  cca. 12 m3 ) zelenega odreza in raznega odpada.

V torek, 21. marca smo s pomočjo otrok iz vrtca Tezno-Enota Mehurčki in učencev OŠ Slave Klavore, na očiščen gozdni rob, v dolžini 70 m zasadili mejico iz 400 sadik, med katerimi je 170 dreves vrste gaber, maklen/poljski javor in lesnika/divje jabolko, med grmovnicami pa enovrati glog, črni trn, rumeni in rdeči dren, brogovita in dobrovita. Izbrane so bile predvsem medonosne in plodonosne vrste, ki  bodo gozdni rob ščitile pred ponovnimi vnosi zelenega odreza in odpadkov, hkrati pa bodo zagotavljale pašo opraševalcem in hrano pticam, manjšim gozdnim glodavcem in drugim živalim.

 

Ker je območje Stražuna naravni spomenik, oblikovana in ekosistemska naravna vrednota lokalnega pomena in gozd s posebnim namenom smo za mnenje o posegu zaprosili tudi območni enoti ZRSVN in ZGS, ki sta se s posegom in izborom vrst strinjali ter se tudi pridružili v delovni akciji.

Akcije se je udeležil tudi župan Saša Arsenovič, ki je med drugim postavil opozorilno tablo z obvestilom, da naj se odrez in ostali odpadki odpeljejo v bližnji zbirni center. V zbirnih centrih zeleni odrez, ki ga pripeljejo občani, prevzemajo brezplačno.