home

OKOLJE MARIBOR

22. marec, Svetovni dan voda 2023: Pospešimo spremembe


torek, 21. 03. 2023 | Okolje

V Mariboru bomo tudi letos organizirali ogled tradicionalne »krožne poti vode«, kjer se nam bodo pridružili učenci OŠ Janka Padežnika.

Svetovni dan voda, ki ga vsako leto obeležujemo 22. marca, je po vsem svetu namenjen ozaveščanju ljudi o pomembnosti vode za življenje na Zemlji in poudarjanju pomena trajnostnega upravljanja vodnih virov. Vsako leto odpira novo temo, ki se osredotoča na specifične izzive in rešitve v zvezi z vodo za izboljšanje življenja nas vseh.

Letošnji svetovni dan voda 2023, ki ga bodo po svetu spremljali različni dogodki in aktivnosti, se osredotoča na reševanje vodne in higienske krize in z geslom Pospešimo spremembe ljudi poziva, naj storijo vse, kar lahko, da bi ju pomagali rešiti.

V Mariboru bomo ta dan obeležili v okviru projekta SMARTRIVER (program Interreg ADRION), ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Tudi letos bomo organizirali že tradicionalen ogled »krožne poti vode«. Z učenci OŠ Janka Padežnika se bomo zjutraj dobili v Mestnem parku, kjer bomo prisluhnili predavanju dr. Igorja Žiberne s Filozofske fakultete UM, ki bo predstavil pojem podnebne vodne bilance in z njim povezan pojav suše ter trende višine padavin in vodne bilance v Mariboru od druge polovice 19. stoletja do danes. Spoznali bomo, da se zaradi globalnih podnebnih sprememb vodna bilanca pri nas spreminja, razpoložljivih vodnih zalog pa je vedno manj, kar vodi v vedno pogostejši pojav suš pri nas.

V nadaljevanju se bomo povzpeli na Piramido, od koder je odličen pogled na območje mesta in Vrbanskega platoja ter dela Dravskega polja. Mag. Irena Kopač iz podjetja Eco inženiring bo predstavila ključne vodne vire javnega vodovodnega sistema, ki je v upravljanju Mariborskega vodovoda. Govorili bomo o Vrbanskem platoju, ki je najpomembnejši vodni vir na našem območju ter tudi o vodnem krogotoku in nevarnosti onesnaževanja podzemnih voda. Pridružil se nam bo tudi mag. Smiljan Juvan iz Vodnogospodarskega biroja Maribor, ki bo predstavil poplavna območja reke Drave ter protipoplavne ukrepe, ki se izvajajo na območju Mestne občine Maribor.

Pot bomo nadaljevali do Vrbanskega platoja, kjer nam bo Boštjan Erjavec iz JP Mariborski vodovod d.o.o. predstavil proces črpanja in distribucije pitne vode, ogledali si bomo glavno črpališče Vrbanski plato in vodarno. Govorili bomo o vodi in vodnih virih ter o varovanju le teh, predstavljena bo tudi aktivna zaščita vodnega vira Vrbanski plato.

Dan bomo zaključili z ogledom Centralne čistilne naprave v Dogošah.