home

OKOLJE MARIBOR

Čistilna akcija 2023 – Moji odpadki, moja skrb


sreda, 15. 03. 2023 | Okolje

Prijazno vabljeni vsi občani! Očistimo naravo in skupaj poskrbimo za čistočo.

Mestna občina Maribor že PETO leto zapored v okviru projekta Izboljšajmo Maribor organizira niz aktivnosti ob obeleževanju okoljskih dni in čistilno akcijo Moji odpadki, moja skrb, ki bo potekala v času med 18. marcem in 22. aprilom 2023. K sodelovanju želimo pritegniti občane vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti, društva, šole, vrtce, zaposlene v mestni upravi MO Maribor, njenih zavodih in javnih podjetjih… 

Čistilna akcija bo potekala

v soboto 25. marca na območju I.: Stražuna (MČ Pobreže/ MČ Tezno/ MČ Brezje - Dogoše - Zrkovci), KS Bresternica, KS Kamnica, KS Limbuš, KS Pekre, KS Razvanje, KS Malečnik - Ruperče

in

v soboto 1. aprila na območju II.: MČ Koroška vrata, MČ Center, MČ Studenci, MČ Nova vas, MČ Magdalena, MČ Tabor, MČ Pobrežje, MČ Tezno, MČ Radvanje.

Čistilna akcija bo trajala od 10. do 14. ure.

Pridružite se akciji v svoji MČ / KS. Odpadke, pobrane v naravi, bomo zbirali na označenih zbirnih mestih.

Prijazno vabljeni vsi občani! 

Pobirali bomo volumensko manjše in nenevarne odpadke, ki ne sodijo v naravo in jih lahko zbiramo v vrečke  (papir, plastenke, steklo, embalaža, vrečke s pasjimi iztrebki, cigaretni ogorki, ……).

V kolikor občani zaznajo divje odlagališče odpadkov, ga fotografirajo in o lokaciji obvestijo MČ/KS ali pristojni inšpektorat na telefonsko številko 040 205-953 oz. na elektronski naslov medobcinska.inspekcija@maribor.si.

V kolikor občani v naravi najdejo nevarne odpadke npr. injekcijske igle, občani o lokaciji obvestijo dežurno službo na Snagi oz. osebo na zbirnem mestu,  da na varen način odstrani odpadke iz narave.

Zeleni odrez:

Spomladanski čas je povezan s številnimi vrtnimi opravili, med katere sodi tudi obrezovanje grmovnic. Če je zelenega odreza veliko, postane tudi posoda za biološke odpadke premajhna. Zaradi tega marsikje pride do povečane količine zelenega odreza,  ki ga je moč zaslediti odvrženega v obronkih gozdov, parkov in na nekaterih funkcionalnih zemljiščih.

Med zeleni obrez sodijo: pokošena trava, obrez dreves in grmičevja, listje, bela omela.

Občani na začasna zbirna mesta v vrečah ali razsuto odložijo zeleni odrez, ki ne sme biti pomešan z odpadki.

Zaščitna oprema: Občani lahko na lokacijah MČ/KS prevzamejo vreče za smeti in rokavice v petek, dan pred akcijo v času uradnih ur in  v soboto na dan akcije med 9. in 11.00 uro.

Način pobiranja  in odlaganja odpadkov

Občani na sprehodu v naravi 25. marca (Območje I.) in 1. aprila (Območje II) med 9:00 in 14.00 uro pobirajo odpadke v vrečke. Pobrane odpadke lahko občani odložijo na več načinov: odnesejo domov (če gre za manjše količine odpadkov) in jih odložijo v domače posode za odpadke; ali na dan akcije (25. marec in 1. in april) od 10. do najkasneje 14. ure odložijo na javno objavljena začasna zbirna mesta v svoji MČ in KS

Odpadke morajo občani odložiti na začasna zbirna mesta najkasneje do 14. ure.

Na zbirna mesta ni dovoljeno odlagati nobenih odpadkov, ki niso bili najdeni v naravi: kosovnih, gradbenih, nevarnih ali drugih odpadkov.

Aktivnosti MO Maribor v okviru čistilne akcije:

  • 18.marec 2023 Mednarodna ekološka akcija Drava 2023
  • 21.3.2023 »POMLAJEVANJE STRAŽUNA«
  • 24. marec šole in vrtci, čistilna akcija Moji odpadki, moja skrb – (I. OBMOČJE)
  • 25. marec  občani, čistilna akcija Moji odpadki, moja skrb (I. OBMOČJE: Stražun, MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci in  krajevne skupnosti)
  • 25. marec  Dan za Stražun- posvet z občani v Stražunu v času čistilne akcije (Focus)
  • 31. marec šole in vrtci, čistilna akcija Moji odpadki, moja skrb – (II. OBMOČJE MČ )
  • 1. april občani čistilna akcija Moji odpadki, moja skrbMoji odpadki, moja skrb (II. OBMOČJE MČ )
  • 22. april 2023 Dan Snage in umetniška instalacija iz odpadkov najdenih v času čistilne akcije (GT, stojnice, izmenjevalnica, kolo sreče…)
  • 29.3. od 13.00 – 17.00 ure Naš EKO dan *- urejanje podhoda Nova vas-Tabor – skupna akcija zaposlenih MU in JHMB pri čiščenju in urejanju izbranega območja.

Celoten program aktivnosti v okviru čistilne akcije Moji odpadki, moja skrb najdete tukaj.

V torek, 14. marca je potekala tudi tiskovna konferenca. Prispevek lahko preberete tukaj.