home

OKOLJE MARIBOR

Akcija Pomagajmo dvoživkam pri Treh ribnikih


torek, 14. 03. 2023 | Okolje

Skupna služba varstva okolja Skupne občinske uprave Maribor in člani Društva študentov naravoslovja v skupni akciji Pomagajmo dvoživkam.

Dvoživke se začnejo množično seliti na prehodu iz zime v pomlad, ko nastopijo višje temperature in zemljo namoči dež. Iz prezimovališč v gozdu se odpravijo do vodne površine, kjer odložijo skupek jajc (mrest). Selitev se začne ob mraku.

Ker smo ljudje s cesto prekinili dvoživkam pot, smo priča povoženim živalim. Odseke cest, kjer prihaja do množičnih povozov, imenujemo črne točke. Da bi bilo slednjih čim manj, vsako leto izvedemo naravovarstveno akcijo Pomagajmo dvoživkam.

Množično selitev lahko spremljamo tudi pri Treh ribnikih v Mariboru. V lanski akciji so prostovoljci prenesli 749 osebkov, od tega največ navadnih krastač, rosnic in sekulj pa je bilo bistveno manj. Kljub vsem ukrepom je bilo povoženih 65 živali.

Dvoživke, v skupino katerih med drugim sodijo vse vrste krastač, rjavih in zelenih žab, so ogrožene in zato zavarovane.

Akcijo koordinira Skupna služba varstva okolja Skupne občinske uprave Maribor, na terenu pa jo izvajajo člani Društva študentov naravoslovja, ki dvoživke popišejo in jih prenesejo čez cesto. V ta namen stoji posebna varovalna ograja, ki na kritičnih predelih ob cesti preprečuje dvoživkam skok na cesto. Podjetje Nigrad je očistilo dva podhoda pod cesto Za tremi ribniki, ki sta bila vzpostavljena za namen varnega prehajanja dvoživk pod njo. Na odseku ceste stojita tudi prometna znaka (Pozor, žabe na cesti!), ki opozarjata voznike.

Vse voznike prosimo za previdnost, še posebno v večernem času, saj bodo odsek ceste od parkirišča pri ribnikih do Ribniškega sela večkrat prečkali prostovoljci.

Za vse zainteresirane prostovoljce je zbirno mesto ob mraku na parkirišču pri ribnikih (za natančnejše informacije spremljajte Facebook DŠN).

Samec navadne krastače
(Foto: Adla Bešić)

Več informacij:

Društvo študentov naravoslovja (DŠN); e-mail: drustvo.dsn@gmail.com

Skupna služba varstva okolja, Skupna občinska uprava Maribor; e-mail: info.okolje@maribor.si