home

OKOLJE MARIBOR

MERJENJE KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA


petek, 06. 01. 2023 | Okolje

Novo merilno mesto na Pobrežju

Monitoring stanja okolja z meritvami kakovosti zunanjega zraka je v Mestni občini Maribor stalna naloga, ki poteka v okviru državne merilne mreže (ARSO) in v okviru merilne mreže Maribora. Dve merilni postaji (Center in Vrbanski plato) sodita v državno mrežo, medtem ko mestna obsega merilna mesta: Tezno, Krekova/Tyrševa, Radvanje in Pohorje.

V letošnjem letu je Mestna občina Maribor svoji merilni mreži dodala še merilno mesto na Pobrežju, na dvorišču Vrtca Pobrežje, enota Kekec, Ulica Štravhovih 50. Z meritvami želimo raziskati kakovost zraka na tem območju, kjer se do sedaj meritve še nikoli niso izvajale. Lokacija je izbrana skrbno, še posebno občutljiva je populacija manjših otrok, v bližini je osnovna šola, nekoliko dlje tudi dom starejših občanov, načrtuje pa se še nova pozidava ob Ulici Veljka Vlahoviča. Območje je opredeljeno kot mestno, s stanovanjsko in poslovno gradnjo ter  cestnim prometom, na merilnem mestu pa se bodo merili delci PM10 in benzo(a)piren. Merilna postaja ni avtomatska, zato podatkov ne bo mogoče tekoče spremljati preko interaktivne karte, rezultati meritev pa bodo razvidni iz mesečnih poročil, ki so objavljeni na spletni strani okolje.maribor.si

Merilno mesto bo zaradi svojih značilnosti eno in več stanovanjske gradnje, prometa in bližine energetskega objekta celovito zaključevalo pokritost občine.