home

OKOLJE MARIBOR

Izmenjevalnica oblačil Skupne občinske uprave Maribor


petek, 25. 11. 2022 | Okolje

Skupna občinska uprava Maribor (SOU Maribor), Skupna služba varstva okolja (SSVO) je ob Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov (ETZO) priredila interno izmenjevalnico oblačil.

V okviru letošnjega ETZO so se vrstile številne aktivnosti na temo zmanjševanja predvsem tekstilnih odpadkov. V SOU Maribor smo izvedli ozaveščevalni dogodek, ki je bil namenjen izmenjavi oblačil med sodelavci. Dogodek je odlično uspel – skoraj vsak je nekaj prinesel in tudi odnesel (če ne zase, pa za družinskega člana).

Najprej nas je vodja Skupne službe varstva okolja pozdravila in podala skupni razmislek o problematiki tekstilnega odpada in ravnanja z oblačili ter predstavila potek dogodka. Sodelavci so imeli oblačila na razpolago ves dan. Prinesenih je bilo 97 kosov rabljenih oblačil, izmenjalo (odneslo) pa se je 61 kosov; kar je ostalo, bomo predali Rdečemu križu Slovenije.

Odziv udeleženih je bil odličen in pozdravljajo takšno obliko izmenjave. Naslednjič bomo spodbudili tudi tiste, ki se tokrat niso odzvali.

Naše sporočilo je, da so v okviru posameznih delovnih kolektivov (tudi manjših) tovrstne akcije zelo dobro obnesejo. Želimo si premagati predsodke in obleči rabljeno oblačilo tudi za v službo. K podobnemu ravnanju želimo spodbuditi tudi druge, takšne akcije so dobrodošle kadarkoli v letu.