home

OKOLJE MARIBOR

Vlaganje sulca v reko Dravo 2022


petek, 11. 11. 2022 | Okolje

Projekt ribiške družine Maribor

V petek, 28. oktobra 2022 je Ribiška družina Maribor v staro strugo reke Drave, nekoliko dolvodno od Malečniškega mostu, vložila približno 140 sulcev, dolžine med 50 in 55 cm in povprečne teže 1,4 kg.

Osnovni namen izvedbe projekta je bil ponovna vzpostavitev populacije ribje vrste sulec v reki Dravi. Finančna sredstva za nabavo rib je zagotovila Mestna občina Maribor v okviru projekta »Ohranjanje avtohtonih ribijih vrst v stari strugi reke Drave«, s katerim se je Ribiška družina Maribor prijavila na razpis za sofinanciranja projektov iz področja varstva okolja in ohranjanja narave v letu 2022. Na dogodku so sodelovali tudi učenci iz Osnovne šole Malečnik.

Prispevek si lahko ogledate na video posnetku.