home

OKOLJE MARIBOR

Lepša prihodnost petih zavarovanih dreves


torek, 25. 10. 2022 | Okolje

V letošnjem letu smo na območju MOM sanirali dve lipi, beli topol, kostanj in bukev.

Vsako leto na podlagi strokovnih mnenj arboristke Tanje Grmovšek in Zavoda RS za varstvo narave v Skupni službi varstva okolja naročimo potrebna vzdrževalna dela na izbranih zavarovanih drevesih. Na ta način jim omogočimo daljšo življenjsko dobo, preprečimo nevaren odlom suhih vej ali razkol debla, odstranimo belo omelo ipd.

Beli topol

Mogočni beli topol je edino zavarovano drevo te vrste na območju Maribora. Konec junija je neurje povzročilo razkol drevesa, ki se nahaja ob cesti Malečnik – Celestrina. Obstajala je nevarnost, da pade na cesto. Nujna je bila takojšnja namestitev vrvne povezave med glavnima vrhovoma, nato pa še namestitev jeklenice (narejene po meri) med obema debloma.

Foto: Oskar Neuvirt

Knezarjeva lipa

Lipa v Grušovi je ena najdebelejših lip v Sloveniji. Poskrbeli smo za odstranitev bele omele, suhih vej, poškodovanih in nepravilno odrezanih vej ter bršljana, ki se je vzpenjal na drevo.

Stara lipa

Pri gostilni Pri lipi v Radvanju raste ogromna stara lipa, ki naj bi imela več kot 400 let. Odstranjenih je bilo nekaj večjih vej, ki so v spodnjem delu rastle naravnost navzgor, razredčeni so bili številni poganjki, zamenjane so bile tudi jeklenica in lesene obloge za povezavo drevesa.

Kostanj

Na gozdnem robu v bližini cerkve sv. Bolfenka raste navadni kostanj, ki ima najvišje severno rastišče od vseh dreves te vrste na Pohorju. Opravljeno je bilo čiščenje krošnje, ki zajema odstranitev suhih, vraslih in neperspektivnih vej ter poganjkov. V krošnji sta bili nameščeni vrvni povezavi.

Bukev

Ob cerkvi sv. Bolfenka raste posebna bukev s kar petimi krepkimi debli. Odstranjeni so bili suh vrh, vrasle veje, poganjki in vzpenjavke. Nameščene so bile tri vezave krošnje.