home

OKOLJE MARIBOR

Vladni ukrepi za omilitev draginje in napotki za varno kurilno sezono


ponedeljek, 03. 10. 2022 | Okolje

Ukrepi vlade v pomoč občanom na področju energetske in prehranske draginje, posebna priporočila sekcije dimnikarjev ob zamenjavi energenta za trdo gorivo.

Glede na dogajanja na mednarodnem trgu se je tudi naša Vlada odzvala s pripravo omilitvenih ukrepov za zmanjšanje vpliva v domačem okolju. Ukrepi se nanašajo na področje energetike (elektrika in zemeljski plin), hrane in prehranske verige (pomoč kmetom in ribičem ter spremljanje osnovnih cen živil) pa tudi nafte in naftnih derivatov (reguliranje marž). Upoštevane so potrebe individualnih gospodinjstev in tistih v večstanovanjskih stavbah kakor tudi gospodarstva.

Vabimo vas, da se seznanite z ukrepi, ki so namenjeni gospodinjstvom na področju oskrbe z elektriko in plinom (znižanje DDV in omejitev cene). Vse vladne ukrepe za omilitev draginje si lahko preberete TUKAJ.

Vir slike: Energetika

Ob novi kurilni sezoni, ki jo je zaznamovala tudi energetska kriza je Ministrstvo za okolje in prostor skupaj z NIJZ ter Obrtno in gospodarsko zbornico organiziralo novinarsko konferenco, na kateri so se dotaknili problematike kakovosti zraka v zimskem času, v povezavi z načinom kurjenja. Poudarek je bil na rednih pregledih malih kurilnih naprav, čiščenju, pripravi drv in načinu kurjenja, od katerih so v največji meri odvisne emisije v zrak. Glede na situacijo z energenti in občutne spremembe pri zamenjavi energentov v gospodinjstvih, se upravičeno pričakuje tudi povečano onesnaženje zunanjega zraka z delci PM10. Poudarili so, da je posebej problematično nepravilno kurjenje in kurjenje z neustreznimi goriv kot sta na primer stari papir in karton, vlažni les, plastika, embalaža, tekstil in drugi odpadki. Kurjenje v neučinkovitih kurilnih napravah je namreč glavni vir onesnaženja z delci. Zavedati se namreč moramo, da so delci sestavljeni tudi iz rakotvornih, mutagenih in drugih snovi, ki škodijo predvsem srcu, ožilju in dihalom.

Vir slike: Dimniški požar

Letošnja kurilna sezona ima zaradi draginje izjemen poudarek na uporabi lesne biomase, saj bo marsikateri uporabnik tekočih goriv in plina prešel na tovrstno ogrevanje. Pri tem Sekcija dimnikarjev pri OZS opozarja, da naj vsak uporabnik upošteva, da se dimniške požare, uhajanje dimnih plinov, zastrupitve in preveliko porabo goriva lahko prepreči samo s pravilno vgradnjo in uporabo peči, ustreznostjo emisij, rednimi pregledi kurilnih naprav in sprotnim odpravljanjem pomanjkljivosti. Zato je še toliko bolj pomembno, da delujemo preventivno in z dobršno mero samozaščite.

 

Sekcija dimnikarjev priporoča uporabnikom kurilnih naprav naslednje napotke za ravnanje:

  • Vse peči naj bodo prijavljene dimnikarski družbi.
  • Če se namenite ponovno uporabiti peč, ki dalj časa ni delovala, naj pred tem dimnikarska družba opravi izredni pregled. Dimniki, čistilne odprtine in drugi deli naprav so lahko dotrajani ali pa so bili v stavbi izvedeni posegi, ki ogrožajo varnost.
  • Če na novo vgradite peč, se je koristno že pred tem posvetovati z dimnikarsko družbo, da preveri varne pogoje, po vgradnji pa mora dimnikar s prvim pregledom preveriti izpolnjevanje pogojev za varno in učinkovito delovanje.
  • Posebna pozornost je nujna v večstanovanjskih stavbah, kjer ob uporabi peči ne ogrožamo le sebe ampak tudi stanovalce nad in pod nami. Delovanje neprijavljene peči ali peči s pomanjkljivosti je lahko izjemno nevarno ravnanje.
  • Peči na tekoče in plinasto gorivo mora dimnikarska družba enkrat letno očistiti, pregledati in izmeriti emisije.
  • Peči na trdno gorivo mora dimnikarska družba enkrat letno pregledati, čiščenje pa se opravi od dva do štirikrat v sezoni. Pri rednem delovanju klasične peči na drva ali štedilnik, kamina itd. to lahko pomeni čiščenje na dva do tri mesece. Le s tem se prepreči morebitni dimniški požar, povečano porabo goriva in zamašitve dimnika ter peči.
  • Peči na trdno gorivo niso namenjene sežiganju odpadkov. V pečeh se lahko kuri samo zračno  suho lesno gorivo – drva, pelete in sekance.

Vir slike: Stara peč