home

OKOLJE MARIBOR

Ogrevanje z lesno biomaso in energetska učinkovitost v gospodinjstvih


četrtek, 29. 09. 2022 | Okolje

Priporočila občanom za kurjenje in varčevanje z energijo.

Varčevanje z energijo in energetska učinkovitost sta v letošnji kurilni sezoni še posebej pomembna. Ob upoštevanju preprostih dejstev in  priporočil lahko občutno prihranimo na energiji in zmanjšamo stroške, hkrati pa omejimo vplive na okolje. 


Pred novo kurilno sezono se upravičeno bojimo, kakšno bo stanje energentov na trgu in kako bomo ogrevali stanovanjske prostore. Pomanjkanje energentov nas bo prisililo v iskanje drugih rešitev za ogrevanje, predvsem takih, ki so lažje dostopni na našem trgu. Edino gorivo, ki ga je sicer v Sloveniji v izobilju je les, ki pa ga je potrebno uporabljati zelo preudarno, da dosežemo maksimalno možni energetski izkoristek in hkrati ne onesnažujemo okolja (delci PM10). Bojazen poslabšanja stanja okolja zaradi povečane uporabe lesne biomase je torej več kot upravičena.

V Sloveniji se še vedno več kot 50% za energent uporablja lesna biomasa različnih oblik, zato bi opozorili, da je cena le redko pokazatelj ustrezne kakovosti. Od lesne biomase najpogosteje uporabljamo polena, pelete, sekance in brikete, ki so naprodaj v različnih kakovostnih razredih.

Pri drveh je pomembna vrsta lesa oziroma gostota (bukev, gaber, hrast), trhnoba in vsebnost vlage. Večja gostota lesa daje tudi višjo kalorično vrednost, medtem ko višja vlaga zmanjšuje izkoristek, vpliva na pogostost vzdrževanja peči in dimnih naprav ter onesnažuje okolje. Pripravljena so iz neonesnaženega lesa.

Za pelete je pomembna mehanska obstojnost (se ne lomijo), gostota nasutja (skladiščenje), vsebnost vode in delež pepela.  Ta je odvisen od vrste lesa in morebitnih primesi in nečistoč, kar povzroča tudi nastanek žlindre, ki se odlaga na stenah peči in gorilnika. Tudi peleti so uvrščeni v kakovostne razrede (A1, A2 in B), zato izbirajmo tiste, ki so višje kakovosti!

Približno enake karakteristike kakovosti se opredeljujejo tudi sekance, delijo se po namenu za individualno in industrijsko rabo, predvsem v sistemih za centralno ogrevanje enega ali več objektov.

Za pravilno kurjenje lesne biomase je izredno pomembno:

  • kakovostno gorivo, saj v nasprotnem primeru ne bomo dosegali ustrezne energetske učinkovitosti, posledično tudi ne znižanja stroškov. Ne kurimo mokrega, trhlega in odpadnega lesa;
  • način kurjenja (zgornje odgorevanje, način nalaganja drv, ustrezna velikost polen,…);
  • ustreznost kurilnih naprav (sodobne, avtomatizirane peči z visokim izkoristkom, ustrezna dimenzioniranost,…) in predvsem njihovo vzdrževanje (redni dimnikarski pregledi glede emisij, nastavitve gorilnika, čiščenje,…)
  • ne kurimo odpadkov kot so plastika, barvan les, različna embalaža, odpadnih organskih in kuhinjskih odpadkov, gume, tekstila, zelenega obreza, zdravil,… saj je dim in pepel teh snovi še posebej zdravju škodljiv.

Pri nepravilnem kurjenju tudi do dvajsetkrat povečamo emisije CO, povečamo dimne pline in izpuste delcev, hkrati pa zmanjšamo izkoristek tudi do 40%. Zato je izjemno pomemben način kurjenja, napotke za pravilno kurjenje podajamo TUKAJ

 

Letošnja zima bo še posebej varčevalno obarvana, zato svetujemo vsem občanom in občankam, da priporočene ukrepe upoštevajo v največji možni meri. Z uporabo neprimernih peči in goriv lahko namreč povzročimo ponovno poslabšanje zunanjega zraka, ki smo ga v zadnjem desetletju pripeljali na sprejemljiv nivo. Izvajanje več ukrepov hkrati pa bo pripomoglo tudi k finančnim prihrankom gospodinjstva oziroma zmanjšanju stroškov za energijo.

Varčevanje z energijo se prične že z novogradnjo (nizkoenergijske hiše), opremo stanovanja in hišnimi aparati, načinom uporabe električnih aparatov, mobilnosti (nakup prevoznih sredstev in način potovanja), varčevanjem v službi in nenazadnje tudi z izborom najprimernejšega ponudnika električne energije.

Prihrankov v gospodinjstvu pa ne dosegamo samo z ogrevanjem, ki sicer porabi največji delež energije, ampak še drugimi praktičnimi ukrepi, ki temeljijo ali na varčevanju z energijo ali povečanju energetske učinkovitosti. Energetsko učinkovite naprave namreč porabijo manj energije za dosego istega cilja.

Iz grafa lahko razberemo, kateri aparati so največji porabniki v gospodinjstvu, zato je zanje še toliko bolj pomembno, da so energetsko učinkoviti.

 

 

Vir: Poraga goriv

 

V Energetski in podnebni agenciji za Podravje so pripravili 54 pametnih idej in rešitev za energetsko učinkovitost, ki jih je vredno uporabiti pri vsakdanjem ravnanju. Z njimi lahko prihranimo občutna sredstva in dolgoročno vplivamo na ohranjanje čistega okolja.

Številne praktične ideje in rešitve za energetsko učinkovitost si lahko ogledate TUKAJ.

 

Viri:

  • Gozdarski inštitut Slovenije
  • Energap
  • ARSO – kazalci okolja