home

OKOLJE MARIBOR

Ideje in nasveti za boljšo energetsko učinkovitost


petek, 23. 09. 2022 | Okolje

Energetska in podnebna agencija za Podravje je pripravila nasvete za zmanjšanje porabe energije

Gospodinjstvo je prava mala učilnica. Tu lahko spoznate vse posledice nepotrebnega zapravljanja in obremenjevanja okolja in prav tu lahko najbolj občutite vse pozitivne učinke zmernega ravnanja. Najboljši primer je energija, dobrina, s katero je mogoče varčevati na sto in en način! Le malo energije morate vložiti.


V gospodinjstvih največ energije in goriv, 70 %, porabimo za ogrevanje prostorov. Sledijo kuhanje in ogrevanje vode (10 %), gospodinjski aparati in razsvetljava (13 %), za vse drugo skupaj pa je porabimo 7 %. Največji porabniki elektrike so električni grelniki, nato hladilnik in zamrzovalnik, električni štedilnik, luči in pralni stroj. Za kuhanje uporabljamo v večini stanovanj plin in elektriko. Skoraj vsi imamo hladilnik (98 %), pralni stroj (95 %), pečico (92 %), kuhalno ploščo (84 %) in zamrzovalno skrinjo ali omaro (69 %).

Zakaj varčevati?

❖ Kos papirja razpade po enem mesecu, volnena nogavica po enem letu, pločevinka po 200 do 500 letih in plastenka v 450 letih.
❖ Drevo iz katerega naredijo 700 papirnatih vrečk, kolikor jih v večji trgovini porabijo v manj kot eni uri, raste 15 let oz. za izdelavo 1 tone papirja se porabi 24 dreves.
❖ Povprečno gospodinjstvo zmeče na leto v smeti vsaj 100 kg časopisov, povprečen pisarniški delavec porabi 70 kg papirja na mesec, med tem ko povprečen Slovenc na leto porabi 185 kg papirja.
❖ Na 1.200 km dolgi poti z avtom se sprosti v zrak toliko emisij CO2, kot če bi vlak obšel ves svet.
❖ Če bi bila vsaka hiša, ki jo ogrevamo s plinom, ustrezno zatesnjena in toplotno izolirana, bi s prihranjenim naravnim plinom vsako leto ogreli štiri milijone hiš.
❖ S škropljenjem vinogradov in sadovnjakov zastrupimo tudi muhe, čebele, ose,…
❖ Vsak dan izbrizgamo, izlijemo in iztočimo za splakovanje okoli 150 do 500 litrov vode.
❖ Največja domača porabnika elektrike sta hladilnik in zamrzovalnik.

Vir: http//www.mop.gov.si

Pri izgorevanju vseh fosilnih goriv - nafte, premoga in plina - nastajajo žveplov oksid, dušikov oksid in ogljikov dioksid. Ti strupeni plini se skozi visoke dimnike raznašajo daleč naokrog in pustošijo okolje v obsegu, kakršnega Zemlja še ni videla. Elektrarne delajo noč in dan, in to vse leto, neizbežna posledica pa je vedno bolj izčrpano okolje. Rezultat tega onesnaženja nista samo kisli dež in onesnažen zrak, ki vplivata na naše zdravje. Vedno hitrejši je tudi učinek tople grede s podnebnimi spremembami, ki povzročajo ekstremne vremenske pojave, naraščanje povprečne temperature in dvigovanje gladine morij.

Energija, ki jo okoli 859.500 gospodinjstev dobiva domov kot elektriko, predstavlja približno četrtino vse porabljene električne energije v Sloveniji. Poraba iz leta v leto narašča, trenutno pa povprečno gospodinjstvo porabi okoli 4.200 kWh električne energije na leto. Ker ob proizvodnji vsake kilovatne ure električne energije nastane okoli pol kilograma CO2 (ogljikovega dioksida), pomeni, da slovenska gospodinjstva v ozračje sprostijo okoli 1,82 milijona ton CO2 na leto.
Vsako gospodinjstvo si bo moralo zelo hitro postaviti dve ključni vprašanji:
• Kako zmanjšati porabo energije?
• Kako izkoristiti katerega izmed obnovljivih virov energije: veter, sonce, biomaso, geotermalno energijo in energijo morja, energijo iz vodika, deponijskega plina, biogoriv, toplotne črpalke, soproizvodnjo toplote in elektrike?

Vir: Vzemite manj. Imejte več. Zbirka namigov za neškodljivo življenje, Ministrstvo za okolje in prostor, Alenka Burja, Ljubljana 2005


Metanje energije skozi okno ni samo drago, pomeni tudi, da naslednje generacije obsodimo na soočanje s posledicami našega opustošenja. Z boljšo izolacijo in optimalnimi energetskimi viri bi na leto prihranili najmanj 700 EUR. Torej: Ali vam je vseeno, da vržete teh 700 EUR skozi okno?

Varčno ravnanje z energijo pripomore k znižanju stroškov in prispeva k skrbi za okolje in zdravju ljudi – prispevajte tudi Vi!

1. Spremljajte stroške porabe. Naredite si mesečne izračune za porabo električne energije in goriva. Nato uporabite te nasvete za energetsko učinkovitost in dolgoročno zmanjšajte stroške in privarčujte denar.
2. V varčevanje vključite celotno družino. Najdite čas za pogovor z družinskimi člani o varčevanju pri kuhanju, pranju, ogrevanju, prezračevanju, zabavi, itd.
3. Nakupujte pametno. V trgovinah prodajalce povprašajte o najbolj energetsko učinkovitih izdelkih.
4. O varčevanju se pogovarjajte s prijatelji, sosedi, sorodniki, itd. Posredujte informacije o varčnih ukrepih in izdelkih še na druge ljudi.