home

OKOLJE MARIBOR

Snaga pričela z delitvijo rumenih vreč za leto 2023


četrtek, 15. 09. 2022 | Okolje

V začetku septembra je Snaga pričela svojim uporabnikom v občinah, kjer izvajajo gospodarsko javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki razdeljevati rumene vreče za zbiranje mešane odpadne embalaže v letu 2023.

V rumeni vreči zbiramo embalažo, to je vse tisto, v čemer so pijača, hrana in drugi izdelki zapakirani, oviti in obdani, ko jih kupimo. Izjema sta steklena in papirna embalaža, ki ne sodita v rumeno vrečo.
Vreče so volumna 120 l. Delitev vreč bo po posameznih občinah potekala v različnih obdobjih od septembra do decembra 2022, do konca decembra pa bodo rumene vreče prejela vsa gospodinjstva, vključena v redni odvoz komunalnih odpadkov pri javnem podjetju Snaga. Vreče bodo uporabniki prejeli na svoj naslov, na utečen način, predane na najustrežnejše mesto, varno pred morebitno odtujitvijo. Zavitku vreč bo priloženo tudi obvestilo s potrebnimi informacijami in navodili o tem, kaj sodi v rumeno vrečo in česar v njo ni dovoljeno odlagati.

Snaga je na svoji spletni strani objavila novico z informacijami o razdeljevanju rumenih vreč za zbiranje mešane odpadne embalaže